Kuurojen liitto irtisanoo 13 - Uuteen organisaatioon vuoden 2016 alusta

Kuurojen liitto irtisanoo 13 henkeä. Lisäksi liitossa tullaan toteuttamaan muitakin henkilöstöjärjestelyjä. Käyttöön otetaan myös uusi organisaatiomalli vuoden 2016 alusta.

Yle Uutiset viittomakielellä
Valkea talo.

Talousvaikeuksista kärsivä Kuurojen Liitto irtisanoo 13 työntekijäänsä sekä toteuttaa muita henkilöstöjärjestelyjä. Liitossa otetaan käyttöön prosessiorganisaatioon perustuva toimintamalli vuoden 2016 alussa. Myös liiton johtoryhmään tulee muutoksia.

Toimenpiteillä Kuurojen Liitto pyrkii saamaan taloutensa tasapainoon. Liiton talouteen ja sen tulevaisuuden näkymiin on vaikuttanut avustusten pieneneminen. Samanaikaisesti toiminnan kustannustaso on noussut, liitosta kerrotaan.

Vuoden vaihteessa voimaan tulevassa organisaatiossa painopistealueina ovat edunvalvonta ja työllisyys, vertais- ja vapaaehtoistoiminta sekä aluetoiminta. Johtoryhmän muodostaa neljä johtajaa ja toiminnanjohtaja.

Kuurojen Liiton hallitus ja johtoryhmä päättivät organisaatiouudistuksesta ja säästötoimenpiteistä kokouksissaan lauantaina 26.9. Niistä käydyt yt-neuvottelut päättyivät 14.9.

Liiton mukaan uudesta organisaatiosta ja sen tuomista muutoksista tiedotetaan tarkemmin syksyn aikana.