1. yle.fi
  2. Uutiset
  3. talous

Biotalous nielee puuta – hakkuumääriin halutaan miljoonien mottien kasvua

Suomen metsien vuotuisia hakkuita pitää nostaa yli 10 miljoonalla kuutiolla, mikäli biotalousinvestoinnit toteutuvat. Torstaina julkaistun raportin mukaan hakkuiden kasvu voi olla vieläkin suurempi. Biotalousinvestoinnit, kuten Äänekosken tuleva tehdas, vaativat paljon myös muita panostuksia teihin ja puukaupan sujuvuuteen.

talous
Metsä on hakattu ja arvopuu korjattu ja jäljellä siemenpuusto.
Kalevi Rytkölä / Yle

Maa- ja metsätalousministeriön konsulttiyhtiö Pöyryltä tilaaman raportin tavoitteena on analysoida puukauppaa sekä tuottaa tietoa ja keinoja puumarkkinoiden toiminnasta pohjaksi eri biotalousinvestoinneille.

Raportissa todetaan heti alussa, että biotalousinvestointien raaka-ainehuollon turvaaminen edellyttää nykyistä suurempia metsähakkuita.

Pöyryn tulevaisuuden malleissa on huomioitu luonnonvarakeskus Luken arviot kestävästä hakkuumäärästä tuleville vuosikymmenille. Vuosikymmenelle 2012-2021 Luken arvio kestävästä hakkuukertymästä on 94,7 miljoonaa kuutiota, vuosille 2022-2031 98 miljoonaa kuutiota ja vuosille 2032-2041 98,9 miljoonaa kuutiota.

Kaadettuja puita pinossa.
Anssi Leppänen / Yle

Metsien käyttöön vaikuttavat kuitenkin monet tekijät, kuten Suomen sitoutuminen ilmastomuutosta hillitsevään Kioton sopimukseen. Metsillä on näissä laskelmissa iso merkitys hiilinieluina.

Kaksi tulevaisuuden näkymää

Konsulttiyhtiö Pöyryn on laatinut tulevaisuudesta kaksi skenaariota. Maltillisempaa kehitystä ennakoiva perusskenaario ennustaa puun käytön lisääntyvän 11 miljoonaa kuutiota vuoteen 2025 mennessä. Toisessa mallissa, kiristyvän kilpailun skenaariossa sellu- ja massateollisuus kasvaisivat enemmän ja puun käyttö kasvaisi 23 miljoonaan kuutiota vuodessa.

Suhteellisesti voimakkain puun käytön kasvu olisi molempien tulevaisuuden mallien mukaan energian tuotannossa, johon lasketaan mukaan myös biopolttoaineiden valmistus.

Biotalousinvestointien puuraaka-ainehuollon varmistaminen -raportissa ehdotetaan myös useita toimenpiteitä, jotka koskevat puukaupan sujuvuutta ja logistiikkaa. Esimerkiksi tarjotaan puumarkkinaosapuolille vaihtokauppoja, jotta raaka-aine saataisiin läheltä jalostusta. Myös hinnoitteluun ehdotetaan uusia malleja.

Puukuljetus lähdössä liikkeelle.
Mirva Korpela / Yle

Puun korjuu ja kuljetus metsästä eteenpäin vaatii raportin mukaan kohennusta. Lisääntyvä puunkulutus edellyttää myös ympärivuotisia hakkuita.

MTK:n metsäjohtaja Juha Hakkarainen pitää raporttia jäntevänä pakettina, vaikka osa toimenpide-ehdotuksista on jo päätynyt hallituksen listoille. Uusina avauksina hän pitää näkemyksiä logistiikkakustannusten alentamistoimenpiteistä.

– Raportin pohjalta voi arvioida, että raaka-ainetta riittää tuleviin biotalousinvestointeihin, Hakkarainen arvioi.

Lue seuraavaksi