Kevan pomoero: Toimitusjohtaja vastaa kymmenien miljardien sijoituksista

Julkisen sektorin eläketurvaa hoitava Keva on peitonnut sijoitusten tuotossa yksityiset työeläkeyhtiöt. Kevan etuna on kuitenkin mahdollisuus ottaa yksityisiä työeläketoimijoita suurempia riskejä.

talous
Kevan sisäänkäynti.
Yle

Julkisen sektorin työeläkkeistä vastaavan Kevan toimitusjohtajan paikka on varsin vaikutusvaltainen suomalaisessa talouselämässä. Kevan sijoitusvarallisuuden arvo oli viime vuoden lopussa peräti 41,4 miljardia euroa eli se hallitsee valtavaa omaisuutta.

Keva on pärjännyt sijoitusten tuotoissa hyvin suhteessa yksityisiin työeläkeyhtiöihin, kuten Varmaan ja Ilmariseen. Viime vuonna Kevan sijoitusten tuotto oli 8,7 prosenttia, mikä oli enemmän kuin yhdelläkään yksityisellä työeläkeyhtiöllä.

Yksityisistä työeläkeyhtiöistä parhaimman sijoitustuoton viime vuonna keräsi Varma, jonka sijoitusten arvo kasvoi 7,1 prosenttia.

Kevan tuotto yksityisiä työeläkeyhtiöitä parempi

Työeläkevakuuttajat Tela julkaisi tänä vuonna selvityksen, jossa oli tarkastelu työeläketoimijoiden sijoitustuottojen kehitystä vuosina 2005–2014. Tässä vertailussa Keva peittosi yksityiset työeläkeyhtiöt. Kevan sijoitusten tuotto oli vertailuvuosina keskimäärin 6,2 prosenttia, kun yksityisillä työeläkeyhtiöillä se oli 5,2 prosenttia.

Suora vertailu työeläketoimijoiden välillä on kuitenkin hankalaa. Kevaa ei kosketa yksityisten työeläkeyhtiöiden tapaan vakavaraisuussäädökset. Lisäksi Kevan ei tarvitse yksityisten työeläkeyhtiöiden tapaan kilpailla asiakkaistaan. Eläkelaitos vastaa noin 1,3 miljoonan julkisen sektorin työntekijän eläketurvasta.

Löyhempien vakavaraisuutta koskevien vaatimusten ansiosta Keva voi ottaa suurempia riskejä sijoitustoiminnassaan. Tämä taas mahdollistaa suurempien tuottojen hakemisen. Kolikon kääntöpuolena on, että riskin realisoituessa Kevan tuotot voivat jäädä selvästi jälkeen muista työeläketoimijoista.

Keva on myös hyödyntänyt suurempaa liikkumatilaansa. Viime vuoden lopulla sen sijoitusvarallisuudesta yli 42 prosenttia oli kiinni suorissa pörssiyhtiöiden osakesijoituksissa. Tämän lisäksi Kevan sijoituksista yli yhdeksän prosenttia oli kiinni pääomasijoituksissa. Suorien osake- ja pääomasijoitusten määrä on Kevalla jopa useita prosenttiyksiköitä suurempi kuin yksityisillä työeläkeyhtiöillä. Suoria osakesijoituksia pidetään riskipitoisempina kuin esimerkiksi rahastosijoituksia.

Kohujen Keva

Keva on julkisoikeudellinen laitos, jonka toiminta perustuu kunnalliseen eläkelakiin. Julkisoikeudellisena toimijana Kevaa koskee myös laki viranomaistoiminnan julkisuudesta, eli sillä on velvollisuus antaa selvästi enemmän tietoja toiminnastaan kuin yksityisillä työeläkeyhtiöllä. Tämä on ollut osasyynä sille, että Keva on ollut toistuvasti erilaisten kohujen keskellä viime vuosina. Erilaisten kyseenalaisten toimintatapojen selvittäminen on medialle Kevan kohdalla helpompaa kuin yksityisten työeläkeyhtiöiden osalta.

Männistön kädenjälki jäi pieneksi

Torstaina erostaan ilmoittanut Jukka Männistö ehti toimia Kevan toimitusjohtajana vain hieman yli vuoden ajan. Männistön aikana Kevan sijoituspolitiikassa ei tehty oleellisia muutoksia tai haettu erilaisia painopisteitä. Tämä ei kuitenkaan välttämättä kerro mitään Männistön johtajuudesta, vaan ennen kaikkea työeläkelaitoksen toiminnan luonteesta.

Keva vastaa julkisesta sosiaaliturvasta ja sijoittajana se on väistämättä varovainen sekä konservatiivinen. Nopeita muutoksia sijoitussalkun sisältöön se ei käytännössä voi edes tehdä. Sijoitukset ovat hajautettu riskitason pienentämiseksi sekä maantieteellisesti että eri sijoituskohteiden välillä. Tämä näkyy esimerkiksi siinä, että Suomeen tehtyjen sijoitusten arvo Kevan sijoitussalkussa on vain 17 prosenttia.

Männistö työskenteli ennen Kevaa Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiön toimitusjohtajana. Koulutukseltaan Männistö on oikeustieteiden kandidaatti. Edeltäjistään poiketen Männistö ei ole avoimesti minkään puolueen jäsen.

Kevassa Männistö keskittyi uudistamaan laitoksen organisaatiota ja toimintatapoja. Kevan hallituksen mielestä Männistö puuttui kuitenkin liikaa yksityiskohtiin, eikä luottamusta hänen johtamistapaansa enää ollut. Kevan hallituksessa on jäseninä muun muassa kuntajohtajia sekä entisiä ja nykyisiä kansanedustajia.

Eläkevarallisuus yli 180 miljardia euroa

Suomalaisten työeläkeyhtiöiden ja -laitosten sijoitusvarallisuus oli kesäkuun lopulla 182,9 miljardia euroa.

Sijoituskanasta 87,6 miljardia euroa oli kiinni osakkeissa ja osaketyyppisissä sijoituksissa. Korkosijoitusten arvo oli kesäkuun lopulla 78 miljardia euroa.