1. yle.fi
  2. Uutiset
  3. Kotimaan uutiset

Munkkivuoressa tyrmistyttiin – asuinkorttelit jyräämässä viheralueet

Helsingin munkkivuorelaiset ovat tyrmistyneitä torstaina julkistetusta yleiskaavaehdotuksesta, jossa Munkkivuoren ja Talin ympäristöön on osoitettu runsaasti asuinkortteleita nykyisten virkistys- ja viheralueiden tilalle. Kaupunkisuunnitteluvirasto toppuuttelee asukkaiden huolta.

Munkkivuoren ja Talin välissä olevalle ulkoilualueelle on suunniteltu asuinrakentamista.
Helsingin yleiskaavassa puiston päälle on suunniteltu asuinrakentamista.

Suunnitelmat tulevaisuuden Helsingistä ovat kirvoittaneet kaupunkilaiset puolustuskannalle.

Osa munkkivuorelaisista on tyrmistynyt torstaina julkistetusta yleiskaavaehdotuksesta, jossa Munkkivuoren ja Talin ympäristöön on osoitettu runsaasti asuinkortteleita nykyisten virkistys- ja viheralueiden tilalle.

Munkkivuoressa asuvan Sari Klingan mukaan kaupunkimetsä kuuluu olennaisesti alueen luonteeseen eikä sitä saisi tuhota.

– Kyse on siitä, että Helsingissä on eri kaupunginosilla vähän eri tyyppinen identiteetti, mikä vaikuttaa kaupungin kokonaisimagoon. Munkkivuori ja Talin alue on vihreää ja asuminen täällä on väljää. Yleiskaava tuhoaa tämän ja tästä tulee samanlainen kuin muistakin tiheästi rakennetuista alueista ja omaleimaisuus katoaa täysin.

– Lisäksi viheralue on henkireikä asukkaille. Monella tulee tosi pitkä matka seuraavalle yhtä isolle vehreälle alueelle, jos tänne rakennettaisiin, Klinga puuskahtaa.

Liito-oravat kartoitettava ensin

Kaupunkisuunnitteluvirastossa toppuutellaan munkkivuorelaisten huolta. Yleiskaava-arkkitehti Marja Piimies huomauttaa, että alueen suunnitelmat ovat vielä yleispiirteisiä.

Yleiskaava tuhoaa tämän

Sari Klinga, munkkivuorelainen

– On tiedossa, että siellä on esimerkiksi liito-oravia. Jatkossa tarkastellaan, että missä kohtaa ne siellä ovat ja sovitamme asiat yhteen asemakaavoitusvaiheessa.

Piimies lupaa, että joka tapauksessa alueen puistoja säilytetään.

– Rakentamisalueet tulevat sisältämään lähivirkitysalueita tai pienempiä puistoalueita.

Mieluummin täydennysrakentamista

Talousmaantieteilijänäkin työskentelevä Klinga suosittelisi alueelle mieluummin täydennysrakentamista, jotta puistot saisivat olla rauhassa.

– Taloyhtiöillä on täällä isoja tontteja, joiden väliin sopii hyvin rakentaa. Ulvilantien päässä on joitakin tontteja, jotka ovat vapaassa käytössä. Kannatan myös Turun moottoritien alkuun suunniteltua kaupunkibulevardia.

Yleiskaava puhutti yli tuhatta

Yleiskaavaehdotus esittää, miten Helsinki voisi kasvaa 250 000 asukkaalla vuoteen 2050 mennessä. Kaava määrittelee sen, mihin asuminen, työpaikat ja liikenneverkko sijoittuvat pitkällä aikavälillä.

Helsingistä esitetään tiivistä kaupunkia, jonka useita keskuksia yhdistää raideliikenne. Kantakaupunki laajenisi kaupunkibulevardeiksi muutettujen moottoritiemäisten väylien varsille.

Rakentamisalueiden rajoja on paikoin tarkistettu saadun palautteen ja lisäselvitysten perusteella. Uutena rakentamisalueena ehdotukseen on lisätty Rastilan leirintäalueen ympäristö. Leirintäalueelle on osoitettu uusi sijainti Uutelasta.

Marja Piimies uskoo, että kaupunkilaisten mielipiteet on otettu huomioon kaavaehdotusta valmisteltaessa.

– Saimme 1041 mielipidettä kaupunkilaisilta ja sidosryhmiltä. Olemme myös käyneet paljon alueilla kuuntelemassa ihmisten näkemyksiä. Olemme saaneet heiltä myös paljon ideoita työhömme.

Yleiskaavaehdotus on kaupunkisuunnittelulautakunnan käsittelyssä 6. lokakuuta. Kaupunginhallituksen ja -valtuuston päätettäväksi se etenee loppuvuodesta 2016.