Osakeomistusten piilottaminen helpottuu

Hallitus haluaa sallia suomalaisten osakeomistukset hallintarekisterin kautta. Mikäli laki hyväksytään eduskunnassa, yhä suurempi osa pörssiyhtiöiden omistajista jää salaisuudeksi.

talous
Helsingin pörssitalo
Helsingin pörssitalo.Yle

Suomalaisten pörssiyhtiöiden osakeomistusten salaaminen on helpottumassa. Hallitus esittää, että tulevaisuudessa suomalaiset voisivat omistaa pörssiyhtiöiden osakkeita hallintarekisterin kautta.

Samalla suomalainen arvopaperijärjestelmä on avautumassa ulkomaisille toimijoille. Tämä tarkoittaa sitä, että suomalainen pörssiyhtiön omistaja voisi hallinnoida osakeomistuksiaan esimerkiksi luxemburgilaisen arvopaperikeskuksen hallintarekisteritilin välityksellä.

Näin median tai kansalaisten mahdollisuus selvittää yhtiön omistajien nimet muuttuisi käytännössä mahdottomaksi.

Tällä hetkellä Suomen laki mahdollistaa hallintarekisterin käytön vain ulkomaisille omistajille.

Hallintarekisterissä pörssiyhtiön omistajan kohdalla näkyy vain arvo-osuustiliä hallinnoivan pankin tai muun finanssialan yhtiön nimi. Osakkeen todellista omistajaa ei hallintarekisterin kautta saa selville.

VM: Avoimuus halutaan taata

Hallintarekisterin ulottamista suomalaisille omistajille on arvosteltu julkisuudessa rajusti. Esimerkiksi toimittajajärjestöt ovat vastustaneet muutosta, sillä se heikentäisi tiedon saantia.

Lakia valmisteleva valtiovarainministeriö (VM) on perustellut uudistuksen tarvetta EU:n arvopaperikeskusasetuksella. VM:n mukaan asetus pakottaa avaamaan arvopaperikeskustoiminnan kilpailulle. Esimerkiksi europarlamentaarikko Sirpa Pietikäisen (Kok.) mielestä direktiivi ei kuitenkaan pakota ottamaan käyttöön osakeomistusten hallintarekisterin laajennusta. (HS 7.11.2014)

Edellisellä vaalikaudella silloinen valtiovarainministeri Antti Rinne (sd.) jäädytti hallintarekisterin laajentamista koskevan lain valmistelun. Rinne ei hyväksynyt ajatusta omistukset piilottavasta hallintarekisteristä. Ennen Rinnettä asian valmistelu kuului kokoomuslaiselle elinkeinoministeri Jan Vapaavuorelle, joka taas kannatti hallintarekisteröinnin laajentamista. Nykyisin valtiovarainministeriötä johtaa Vapaavuoren kokoomuslainen puoluetoveri Alexander Stubb.

VM:n uudessa ehdotuksessa suomalaisen pörssiyhtiön osakas voisi valita, omistaako hän osakkeensa suoraan vai hallintarekisterin välityksellä. Mikäli hallintarekistöinti tapahtuu Suomessa toimivan arvopaperikeskuksen kautta, saisi omistuksista jatkossakin ajantasaista tietoa. Ministeriön mukaan näin halutaan turvata omistuksen avoimuus. On kuitenkin kokolailla varmaa, että entistä suurempi osuus pörssiyhtiöiden omistajista jää tulevaisuudessa salaisuudeksi.

Suomalainen voi käyttää hallintarekistöidessään ulkomaista arvopaperikeskusta, jonka kautta tietoa omistajista ei ole saatavilla. Tällä hetkellä Suomessa toimii vain yksi arvopaperikeskus, jonka toiminnasta vastaa Euroclear Finland. Euroopassa on yli 20 arvopaperikeskusta, ja todennäköistä on, että osa näistä alkaa tarjota palveluitaan suomalaisille osakkeenomistajille.

Ministeriö perustelee muutosta myös kilpailun lisäämisellä. Euroclear Finlandilla on ollut Suomessa monopoliasema, joka on nyt murenemassa.

Verottajan tiedonsaanti heikkenee

Valtiovarainministeriö kertoo, että hallituksen esityksellä pyritään takaamaan viranomaisten kuten verottajan tiedonsaanti omistuksista.

Niissä tapauksissa, joissa hallintarekisteröinti tapahtuu Suomessa, tiedonsaanti jatkuu nykyisellä tasollaan. Mikäli hallintarekisterin omistus on kuitenkin ulkomaisen yhtiön kautta, verottajan mahdollisuus saada tietoja heikkenee verrattuna nykytilanteeseen.

VM:n mukaan riski veronkierron yleistymiseen on kuitenkin pieni. Asteittain vuoteen 2018 mennessä käynnistyy automaattinen tietojenvaihto, jolloin valtiot saavat entistä enemmän tietoja pankkitalletuksista ja omistuksista eri maissa. Tietoja saa jatkossa entistä enemmän myös veroparatiiseina pidetyistä maista.

Hallintarekisteröinnin laajentaminen on saanut kannatusta liike-elämän puolella. Ehkä näkyvin uudistuksen kannattaja on ollut Finanssialan keskusliitto FK.

FK on pankkeja, vakuutusyhtiöitä, rahoitusyhtiöitä, arvopaperinvälittäjiä ja sijoitusrahastoyhtiöitä edustava etujärjestö.

Soini on aiemmin arvostellut hallintarekisteriä

Hallintarekisterin laajenemisesta on odotettavissa kuumaa keskustelua eduskunnassa. Sdp, vihreä ja vasemmistoliitto ovat vastustaneet omistusten piilottamista helpottavaa lainsäädäntöä.

Vielä viime vuonna myös oppositiojohtaja Timo Soini (ps.) arvosteli rajusti silloisen hallituksen suunnitelmia hallintarekisteröinnin sallimisesta.

Eduskunnan kyselytunnilla syyskuussa 2014 Soini kommentoi asiaa näin:

- Mikä nykytilassa on nyt sitten niin kamalan väärin, että täytyy tällaista piilottamista tehdä? Kun me hyvin paljon täällä yhteiskunnassa vaadimme tavallisilta ihmisiltä — tavalliset ihmiset joutuvat esittämään kaikki tulonsa, menonsa, ajonsa — niin miten voi olla, että sitten suuri raha, suuret omistukset nauttisivat tällaista hämärärekisterin suojaa? Arvoisa hallitus, tehkää yksi hyvä päätös vielä ennen joulua: haudatkaa tämä!

Valtiovarainministeriön laatima hallituksen esitys annetaan eduskunnalle vielä tämän syksyn aikana. Suunnitelmien mukaan lain pitäisi olla voimassa viimeistään vuonna 2018.

Juttua on muokattu maanantaina kello 10.49. Alkuperäiseen versioon oli erehdyksessä päätynyt Sdp:n puheenjohtajan Antti Rinteen kommentti aiheesta Facebookissa, ilman että kohtaa oli lähteytetty Rinteen sanomaksi.