1. yle.fi
  2. Uutiset
  3. politiikka

Palkaton sairauslomapäivä – krapulaisen saikkusanktio vai järkevää talousvastuun jakoa?

Ensimmäisen sairauslomapäivän muuttaminen palkattomaksi jakaa pirkanmaalaisten kansanedustajien mielipiteet. Osan mielestä kyse on hölmöstä ja hyödyttömästä karenssista, osa korostaa välttämättömien säästöjen lisäksi työntekijöiden vastuuta omasta terveydestään.

Kuva: Arja Lento / Yle

Hallituksen kaavailu ensimmäisen sairauslomapäivän muuttamisesta palkattomaksi jakaa pirkanmaalaisten kansanedustajien mielipiteet. Yle Tampereen kyselyssä oppositiopuolueiden edustajat vastustavat karenssia hyödyttömänä ja vahingollisena. Kyselyyn vastasi 11 Pirkanmaan 19 kansanedustajasta.

Hallituspuolueissa taas kannatetaan sairauspoissaolojen kustannusten jakoa työntekijän ja työnantajan kesken. Sillä tavoin voidaan vähentää yksikkötyökustannuksia, edistää työllisyyttä ja parantaa kilpailukykyä.

Kokoomuksen Pauli Kiuru kannattaa hallituksen esitystä, vaikka keino ei olekaan ongelmaton. Osa työntekijöistä kun saattaa mennä sairaana töihin taloudellisista syistä.

Ajatuksena on tietenkin, että työntekijänkin vastuuta omasta terveydestä lisätään, ettei niin sanottuja rokulipäiviä tai muita sellaisia tulisi.

Martti Mölsä, ps

Silti taloudellista vastuuta sairastumisen kuluista on Kiurun mukaan perusteltua jakaa niin, että ne kohdistuvat jollain lailla kaikkiin osapuoliin eikä vain työnantajaan. 

– Jos ei ole myös taloudellista kannustetta pysyä terveenä, niin poissaoloja tulee helpommin. Työilmapiiriä heikentää monella työpaikalla poissaoloherkkien jatkuvat sairastumiset ja töiden kasaantuminen harvempien harteille. Sijaisia ei aina saada lyhyellä varoitusajalla.

"Hölmö karenssi"

Oppositioryhmien kansanedustajat vastustavat ensimmäisen sairauslomapäivän palkattomuutta. Palkattomuuden ei uskota lisäävän tehokkuutta, vaan päinvastoin heikentävän sitä.

Palkattomuus ei myöskään kohtele tasa-arvoisesti työntekijöitä eli esimerkiksi päiväkodissa hoitajia rangaistaisiin työssä saadusta tartunnasta. Ruotsissa käytössä olevalla palkan poistolla ei myöskään ole osoitettu olevan vaikutusta sairaspäivien määrään.

Ensimmäisen sairauslomapäivän palkattomuus voi pahimmillaan johtaa siihen, että entistä useampi tulee sairaana töihin, tartuttaa työkaverit ja hidastaa omaa paranemistaan.

Satu Hassi, vihr.

Vihreiden Olli-Poika Parviainen pitää ajatusta karenssista huonona. Sairaina töihin tulevat levittävät tautiaan helposti, tekevät virheitä ja saavat jälkitauteja. Parviaisen mielestä ei ole hyvä, jos pienipalkkainen työntekijä rämpii puolikuntoisena töihin saadakseen laskut maksetuksi.

– Se on mielestäni hölmö idea, ja hallituksen omatkin muistiot osoittavat, että se on myöskin taloudellisesti epävarmaa eikä sen vaikutuksia tunneta. Ja esimerkiksi Ruotsi, jota käytetään esimerkkinä, on ilmeisesti jopa luopumassa tästä käytännöstä, joka heillä on ollut. 

"Kunnat selviävät kotouttamisesta"

Yle Tampere kysyi myös kansanedustajien arviota siitä, kuinka Pirkanmaan kunnat selviävät turvapaikanhakijoiden kotouttamisesta. Kansanedustajat uskovat, että ainakin lyhyellä tähtäimellä tässä onnistutaan.

Vastauksissa korostettiin, että Pirkanmaalla on runsaasti osaamista maahanmuuttajatyöstä. Kokemusta on paitsi vastaanottokeskusten arjesta muun muassa Mäntässä ja Punkalaitumella. Erityisesti Tampereella on myös todistettua kykyä reagoida kasvavaan turvapaikahakijatarpeeseen nopeasti.

Kysymyksessä on vuosia tai jopa vuosikymmeniä kestävä asia.

Pauli Kiuru, kok.

Onnistumisen kannalta keskeisenä kansanedustajat näkevät tulijoiden kielenopetuksen ja työllistymisen. Erityisesti Suomen kielen koulutuksen pitäisi käynnistyä heti.

Haasteina nähdään muun muassa kotouttamisen mittaluokka, maahanmuuttajien siirtyminen suuriin keskuksiin sekä  auttamishalun laantuminen ajan kuluessa. Muutama kansanedustaja toivoo myös turvapaikanhakijoiden nopeaa seulontaa ja palautusta turvallisille alueilla.

Juttua korjattu kello 07.50: Kyselyyn vastasi 11 kansanedustajaa