Saamelaiskäräjät valittaa YK:n ihmisoikeuskomiteaan KHO:n ratkaisusta

Saamelaiskäräjien hallitus on päättänyt valittaa Korkeimman hallinto-oikeuden päätöksestä YK:n ihmisoikeuskomiteaan. KHO hyväksyi käräjävaalien äänestäjäksi uusia saamelaisia, joiden hakemukset käräjät oli hylännyt.

Sápmi
Saamelaiskäräjien puheenjohtaja Tiina Sanila-Aikio täysistunnossa 25.6.2015.
Eljas Niskanen / Yle Sápmi

Korkein hallinto-oikeus hyväksyi tällä viikolla 93 uutta saamelaista, kun se hyväksyi saamelaiskäräjien vaaliluetteloon hakijoita, jotka saamelaiskäräjien vaalilautakunta oli hylännyt.

Saamelaiskäräjien mielestä KHO:n ratkaisulinja loukkaa saamelaisten alkuperäiskansaoikeuksia, kuten itsemääräämisoikeutta.

Käräjien hallituksen mielestä Suomen valtio loukkaa täten saamelaiskäräjien kulttuurista itsehallintoa.

Saamelaiskäräjävaalit ovat 4. lokakuuta.