Outi Länsman kaikkien aikojen ensimmäinen vuoden saamelainen

Outi Länsman edustaa uutta ja edistyksellistä suhtautumista saamelaisuuteen vaalien silti perinteitä. Hän on ennakkoluuloton ja pitää katseensa suunnattuna kohti tulevaisuutta ja tuo saamelaisuutta esille positiivisessa hengessä, perustelee City-Sámit ry:n puheenjohtaja Pentti Pieski valintaa. kertoo valintaperusteista. Vuoden saamelaisen valitsee kahdeksan saamelaisjärjestön asettama raati.

Kotimaa
Jagi sápmelaš 2015 Outi Länsman
Pirita Näkkäläjärvi / Yle

Outi Länsman valittiin kaikkien aikojen ensimmäiseksi Vuoden saamelaiseksi Turun kirjamessuilla 3.10.2015.

Outi Länsman haluaa edistää valtaväestön tietoisuutta saamelaisista, rohkaista saamelaisia vaalimaan kulttuuriaan ja tuntemaan saamelaisasioita sekä viemään saamelaisuutta valtaväestölle kuin myös tuleville sukupolville.

- Toivon, että suomalaiset tutustuvat saamelaiskulttuuriin ja, että tietoisuus saamelaisista EU:n ainoana alkuperäiskansana lisääntyisi. Tätä kautta saisimme saamelaisten äänen paremmin kuuluville ja saamelaisten asemalla olisi mahdollisuuksia vahvistua Suomessa, Outi Länsman kertoo.

43-vuotias Outi Länsman on syntynyt poronhoitajaperheeseen Inarin Angelissa. Filosofian maisteriksi Oulun yliopistossa valmistunut Länsman on työskennellyt Oulun yliopiston Giellagas-instituutissa saamen kielen lehtorina vv. 2004-2009.

Vuodesta 2009 lähtien hän on toiminut Saamelaisalueen koulutuskeskuksen saamen kielen lehtorina. Opettajan ammatin lisäksi hän on poronhoitaja ja saamelaisasioiden edistäjä. Käsityöt kuuluvat myös hänen elämäänsä.

Saamelaisorganisaatioiden valitsema

Vuoden saamelainen -valintaa organisoi Etelä-Suomen saamelaisyhdistys City-Sámit ry. Valintaraati järjesti avoimen kansalaiskyselyn verkossa. Kahdeksan eri puolilta Suomea toimivaa saamelaisjärjestöä teki yksimielisen valinnan historian ensimmäisestä vuoden saamelaisesta.

- Päädyimme valinnassamme Outi Länsmaniin koska hän edustaa uutta ja edistyksellistä suhtautumista saamelaisuuteen vaalien silti perinteitä. Hän on ennakkoluuloton ja pitää katseensa suunnattuna kohti tulevaisuutta ja tuo saamelaisuutta esille positiivisessa hengessä, kertoo City-Sámit ry:n puheenjohtaja Pentti Pieski valintaperusteista.

Valintaraatiin kuuluvat inarinsaamen kielen ja -kulttuurin Anarâškielâ servi ry, Sisä-Suomen saamelaisyhdistys Bárbmu ry, City-Sámit ry, Kolttien kyläkokous, Rovaniemen saamelaisyhdistys Mii ry, Saamelaiskäräjät Sámediggi, Suomen saamelaisnuoret Suoma Sámi Nuorat ry ja Vuotson saamenseura Vuohču Sámiid Searvi ry.

Vuoden saamelainen -valinnasta on tarkoitus tehdä jokavuotinen perinne.