Miljoonarahoituksella selvitetään vanadiinitehtaan kannattavuutta – kaivostoiminta voisi käynnistyä Taivalkoskella

Mustavaaran kaivoshanke on saanut 3,5 miljoonaa kannattavuuden selvitystyöhön Raahessa. Tuotannon käynnistyminen toisi töitä sadalle ihmiselle. Myös hiljentyneelle Taivalkosken kaivokselle kaavaillaan uutta tulemista.

talous
Mustavaaran kaivos Taivalkoski
Taivalkosken Mustavaaran 1980-luvulla suljettu vanadiinikaivos saattaa avautua tuotannolle uudelleen lähivuosina.Ensio Karjalainen / Yle

Mustavaaran Kaivos on saanut innovaatiorahoituskeskus Tekesiltä 3,5 miljoonaa euroa vanadiinitehtaan kannattavuusselvitykseen Raahessa. Kaivosyhtiö selvittää parhaillaan kaivostoiminnan käynnistämistä Raahessa.

Yhtiö suunnittelee Raaheen tehdasta, jonka raaka-aine tulisi SSAB:n terästuotannosta Suomesta ja Ruotsista.

Tekesin myöntämä laina käytetään kannattavuusselvityksen ensimmäisen vaiheen loppuunsaattamiseksi. Jos rakentamispäätös tehdään ensi vuonna, niin tuotanto käynnistyisi vuonna 2019.

Raaheen suunnitellun tehtaan arvioidaan työllistävän suoraan yli 100 henkilöä.

Yhtiön suunnitelmien mukaan se avaisi myöhemmin myös Mustavaaran louhoksen Taivalkoskella.

– Taivalkoskella meillä on maailmanluokan malmia reservissä. Jos ja kun vanadiinin kysyntä kasvaa lähivuosina, Taivalkosken malmio avataan ja sinne rakennetaan myös rikastamo. Rikastettu Taivalkosken malmi jatkojalostettaisiin Raahessa, Mustavaaran Kaivos Oy:n toimitusjohtaja Jukka Pitkäjärvi sanoo.

Mustavaaran kaivos oli toiminnassa Taivalkoskella 1970- ja 1980-luvuilla. Kaivostoiminta päättyi vanadiinin maailmanmarkkinahintojen romahdettua.

Muokkaus 6.10. klo 13.54: Muutettu otsikkoon sana "kaivoksen" sanaan "vanadiinitehtaan"