Hyppää sisältöön

Tammelassa pelätään kotijärven kuivumista – Pyhäjärven pinta vajosi jälleen

Tammelan Pyhäjärven vedenpinta on vajonnut niin alas, että tammelalaiset ovat huolissaan. Vettä Pyhäjärvessä on yli 20 senttimetriä alle keskiveden korkeuden. Vaihtelevat säätekijät ja vanhentunut juoksutusohje ovat ainakin osaksi syynä alhaiselle vedenkorkeudelle.

Kuva: Eeva Hannula / Yle

Viimeksi Tammelan Pyhäjärven vesi oli todella alhaalla kaksi vuotta sitten. Tuolloin tapahtui se, mitä ei osattu odottaa; paitsi Pyhäjärven vedenpinta, myös siitä lähtevän Loimijoen vedenpinta vajosi alas.

Tästä puolestaan seurasi, että Loimijoen kiviset penkereet Forssassa vanhan kutomoalueen liepeillä romahtivat jokeen.

Tammelalaiset ovat kotijärvestään jälleen tänä syksynä huolissaan. Kuntalaiset, etenkin järven rannassa asuvat sekä kesämökkiläiset soittelevat veden vähyyden vuoksi kuntaan päivittäin.

Kunnantalolla ongelma on tiedossa hyvin. Tammelan ympäristösihteeri Erja Klemelä sanoo, että Pyhäjärven oikkuiluun on ainakin kaksi syytä: vanha juoksutusohje ja kuiva syksy.

– Tämänhetkinen vedenkorkeus Pyhäjärvessä on 96,40 senttiä. Se on noin 23 senttiä keskiveden korkeuden alapuolella. Ainahan on niin, että keväällä ja syksyllä vedenkorkeutta lasketaan sen takia, että järven rantamailla on alavia peltoja.

Kuva: Eeva Hannula / Yle

– Jotta viljelijät pääsevät tekemään peltotöitä, vedenkorkeutta alennetaan keväin ja syksyin. Koska valuma-alue on todella iso, niin yleensä melko nopeasti saadaan myös vedenkorkeus korjattua noin 96,50 sentin tasolle, mikä usein on myös kesäkorkeus, sanoo Erja Klemelä.

– Tänä syksynä varmaankin ovat syynä vaihtelevat säätekijät, jotka ovat aiheuttaneet sen, että nyt ollaan noin 10 senttiä tämän ajan keskiarvojen alapuolella. Tämän lisäksi, että vedenkorkeutta lasketaan viljelijöiden syystöiden vuoksi, on ollut oikein kuiva ja lämmin syksy. Nyt ei ole satanut, eikä vettä ole tullut järven valuma-alueilta.

Juoksutusohje on vanhentunut

Paljon merkitsee myös jokiveden juoksutus Forssan Kuhalankosken padolla. Padolla noudatetaan Pyhäjärven juoksutusohjetta, mikä puolestaan on erittäin väljä ja myös vanhentunut. Se on esimerkiksi tehty paljon ennen kuin alapuolinen Loimijoki perattiin. Muutoksia on tehty myös Forssan Kuhalankosken padolla, missä olisi varaa korjata myös patoluukkuja.

Itse ratkaisisin ongelman niin, että juoksutusohjetta pitäisi muuttaa.

Erja Klemelä

– Tämänhetkinen voimalaitosyrittäjä kyllä noudattaa juoksutusohjetta. Mutta juoksutusohje on jo todella vanha, ja se on hyvin väljä, varsinkin näin syksyllä rajat ovat todella väljät, sanoo Tammelan ympäristösihteeri Erja Klemelä.

– Ohje mahdollistaa hyvin monenlaisen juoksutuksen. Itse ratkaisisin ongelman niin, että juoksutusohjetta pitäisi muuttaa. Mutta se puolestaan on suuri prosessi, koska valuma-alue on laaja ja myös alapuoliset vesistöt pitäisi ottaa huomioon. Työ edellyttäisi, että kaikki osapuolet olisivat myötämielisiä ohjeen muuttamiselle.

Erja Klemelä. Kuva: Eeva Hannula / Yle

Jo vuosikymmenen alussa Tammelan kunta ja Hämeen Ely-keskus tekivät suunnitelman juoksutusohjeen muuttamiseksi. Asia ei saanut kannatusta, eikä suunnitelmaa lähdetty toteuttamaan.

Kun keväällä 2013 vedenkorkeus Pyhäjärvessä laski todella alas, muutostarpeesta puhuttiin varsin laajasti, mutta juoksutussäännön muuttaminen ei tuolloinkaan saanut kannatusta.

Syyt tietenkin hieman helpottavat tammelalaisten huolta järvensä puolesta, mutta eivät sitä poista. Huomennakin joku kenties käy harmittelemassa sitä, että oma laituri jää sentti sentiltä kuiville, ja että rantaa paljastuu.