STT: Raahen Laivakankaan kaivoksen vuodoista ei syytteitä

STT:n mukaan Raahen Laivakankaan kaivoksella tapahtuneista vuodoista ei nosteta syytteitä. Vuodot tapahtuivat loppuvuodesta 2011 ja kesällä 2012.

Laivakankaan kaivos

STT:n mukaan Raahen Laivakankaan kaivoksella tapahtuneista vuodoista ei nosteta syytteitä. Nordic Minesin kaivokselta vuoti loppuvuodesta 2011 vettä, jota epäiltiin saastuttavaksi prosessivedeksi.

Seuraavana kesänä kaivokselta valui luontoon rikastushiekan ja veden seosta, kun niin sanottu pasta valui yli altaan pengerryksen.

Valvontaviranomaisten mukaan vuoden 2011 vuodosta ei koitunut haittaa luonnolle. Sen sijaan kesän 2012 vuodosta aiheutui Ely-keskuksen mukaan lyhytaikaista luonnon pilaantumista.

Syyttäjän mukaan jälkimmäisessä vuodossa oli selvästi kyse ympäristöluvan vastaisesta päästöstä, muttei ympäristön turmelemisesta.

Syyttäjän mukaan pasta-alueen valvonnan järjestämiseen tai pengerryksen rakentamiseen ei liittynyt tietoista tai epätavanomaista riskinottoa, joka voitaisiin tulkita vastuuihmisten törkeäksi huolimattomuudeksi.