Suomalainen maaseutuidylli tänään – laatikkomarketti valtatien poskessa ja näivettynyt kirkonkylä

Suomalainen maaseutu heijastaa vanhoja ihanteita. Kuntien kehittämissuunnitelmat pohjautuvat vuosikymmenten takaiseen jatkuvan kasvun ihanteeseen, joka ei ole kuitenkaan toteutunut. Parhaiten ovat onnistuneet liikenneväylät ja ohitustiet, mutta muu rakentaminen ei ole mennyt toiveiden mukaan.

Kotimaa
Kitkantie Kuusamo
Ensio Karjalainen / Yle

Samalla kun valtion ja kuntien omat rakentamishankkeet ovat hiipuneet, ainoat toteutuvat hankkeet ovat yleensä yksityisiä ja kaupallisia. Suunnittelussa ja kaavoituksessa ne kuitenkin on yleensä ohjattu vanhojen keskustaajamien ulkopuolelle. Kuntia onkin kehitetty hankekohtaisesti ja yksittäinen asia kerrallaan.

Toimivalla maaseutukunnalla on usein vain yksi keskusta

Oulun yliopiston arkkitehtuurin tiedekunnan tutkijatohtori Emilia Rönkkö harmittelee kehityksen suuntaa. Sen sijaan, että kunnat muuttuisivat omilla ehdoillaan, ne yrittävät sinnitellä kehityksen virrassa rakentamalla uusi kuntakeskuksia teiden varteen.

Ne kilpailevat vanhojen keskustaajamien kanssa.

– Ehkä ne ovat liikenneasemia, marketteja tai muita palveluita, jotka yleensä kurottavat kohti keskuskaupunkia. Se tietenkin näivettää vanhan raitin ja kirkonkylän keskustan. En usko, että maaseututaajamien elinvoimaisuus kestää kahta keskustaa.

Urbaanit ihanteet ohjaavat myös maaseutua

Suomessa kaavoituksen ja suunnittelun pohjana ovat jo pitkään olleetkaupunkimaiset linjaukset. Myös maankäyttöä on tarkasteltu tästä näkökulmasta.

En usko, että maaseututaajamien elinvoimaisuus kestää kahta keskustaa.

Emilia Rönkkö

– Vaikka maankäyttö- ja rakennuslaki antaisivat periaatteessa mahdollisuuden myös säädösten soveltamiseen, niin käytännössä se on osoittautunut hyvin vaikeaksi, analysoi Emilia Rönkkö suomalaisen maaseudun kaavoitusta ja suunnittelua.

Tutkijan mielestä nyt on mietittävä sitä, miten kuntien vanhoja keskustoja saataisiin elvytettyä. Perinteinen maankäytön suunnittelu kaipaisi uudistumista ja myös maaseutukuntiin kaivattaisiin samankaltaista strategista suunnittelua kuin kaupungeissa on jo käytössä.