1. yle.fi
  2. Uutiset
  3. Kotimaan uutiset

Johtava asema lisää naisten ulkonäköpaineita – kotiäidit tyytyväisimpiä

Tutkimuksen mukaan johtavassa asemassa olevien naisten pitää päteä ulkonäöllään samalla tavalla kuin esimerkiksi kielitaidolla. Miehet puolestaan haluaisivat näyttää nuorekkaammilta.

Kuva: Toni Pitkänen / Yle

Asema työelämässä vaikuttaa naisten ulkonäköpaineisiin, kertoo aiheesta väitöstutkimusta tekevä, Itä-Suomen yliopiston tohtorikoulutettava Susanne Hämäläinen.

– Tänä päivänä johtamiselle asetetaan paljon vaatimuksia, joista yksi on ulkonäkö. Tämän aineiston perusteella se näyttää kohdentuvan erityisesti naisiin. Ulkonäkö näyttäytyy yhtenä kompetenssialueena, esimerkiksi kielitaidon tai muun osaamisalueen lailla, Hämäläinen kertoo.

Väitöstutkimuksen aineistona ovat pohjoissavolaisten vuonna 1952 syntyneiden vastaukset Ikääntyminen ja hyvinvointi Pohjois-Savossa -kyselyyn. Yhteensä vastaajia oli noin 1 500.

Tänä päivänä johtamiselle asetetaan paljon vaatimuksia, joista yksi on ulkonäkö.

Susanne Hämäläinen

Aineiston mukaan suurin osa 60-vuotiaista naisista on tyytyväisiä ulkonäköönsä. Kaikkein tyytyväisimpiä ulkonäköönsä ovat kotiäidit kun taas tyytymättömimpiä ovat johtavassa asemassa tai erityisasiantuntijatehtävissä olevat naiset.

Korkeasti koulutetut naiset myös panostavat ulkonäköönsä muita enemmän.

– Mitä lähempänä on ulkonäköihannetta, sitä positiivisemman vaikutelman antaa. Terveennäköisyys, nuorekkuus ja hyvännäköisyys viestivät työelämässä energisyydestä, päättäväisyydestä, itsehallinnasta ja toimintakyvystä, Hämäläinen kuvaa.

Tyytyväisyys omaan ulkonäköön lisääntyy iän myötä, mutta nuoremmilla naisilla on Hämäläisen mukaan isoja vaikeuksia tasapainoilla koko ajan vaativammaksi muuttuvan ihanteen ja oman itsensä kanssa.

Myös miehet vastasivat kyselyyn. Aineistosta selvisi, että 60-vuotiaissa sukupuolten väliset erot ulkonäköpaineisiin liittyen ovat isot. Sen sijaan nuoret ja myös keski-ikäiset miehet katsovat Hämäläisen mukaan peiliin yhtä kriittisin silmin kuin naisetkin.

– Miesten osalta oli jonkin verran enemmän toivetta siitä, että he näyttäisivät nykyistä nuorekkaammilta.