Pohjoinen napajäätikkö suli taas huomattavan pieneksi

Pohjoisella Jäämerellä on mitattu merijään laajuutta satelliittien avulla vuodesta 1979 alkaen. Mittausjakson aikana merijään minimilaajuus on pienentynyt 13,4 prosenttia vuosikymmenessä.

ilmasto
Merijään minimimäärän graafinen kuvaaja
Keskimääräinen merijään määrä Jäämerellä syyskuussa vuosittain (miljoonia neliökilometrejä)National Snow and Ice Data Center NSIDC

Ilmatieteen laitoksen mukaan Jäämerellä jäänpaksuus on ohentunut, monivuotisen jään määrä ja laajuus on vähentynyt ilmastonmuutoksen vaikutuksesta.

Ennen vuotta 2000 merijään vuosittainen minimilaajuus vaihteli 6,2–8,0 miljoonan neliökilometrin välillä. Kymmenen viime vuoden aikana jään laajuus on vaihdellut 5,9–3,6 miljoonan neliökilometrin välillä.

Koko mittausjakson yhdeksän pienintä arvoa on mitattu kymmenen viime vuoden aikana. Tämän vuoden lukema on mittaussarjan neljänneksi vähäjäisin syyskuu, toteaa Ilmatieteen laitoksen Merentutkimus-yksikön päällikkö Jari Haapala.

Merijäätä havainnoidaan usean eri satelliitin avulla. Havainnot alkavat vuodesta 1979. Jääkentän laajuuden laskemisessa otetaan huomioon ainoastaan ne alueet, missä jää peittää kokonaispinta-alasta yli 15 %.

Pohjoisen Jäämeren merijään minimilaajuus ei riipu pelkästään ilman lämpötilasta, vaan myös esimerkiksi merijään paksuudesta ja tuulten aiheuttamista jääkentän liikkeistä.