1. yle.fi
  2. Uutiset

Biopankkien verkosto laajenee – Tampereen näytteistä apua syöpätutkimukseen

Suomen seitsemäs biopankki on saanut toimiluvan Tampereella. Potilaiden näytteitä kerätään tästä syksystä alkaen. Myös Keski- ja Itä-Suomeen on perusteilla omat näytevarastot.

terveys
Laboratoriotyöntekijä käsittelee kudosnäytettä.
Suomen ensimmäinen biopankki avaa ovensa maaliskuussa.Niko Kotiranta / Yle

Potilaiden näytteitä aletaan kerätä Tampereen uuteen biopankkiin Pirkanmaan, Etelä-Pohjanmaan ja Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirien sairaaloissa. Valvira on myöntänyt biopankille toimiluvan, ja toiminta alkaa Tampereella vaiheittain tämän syksyn ja ensi vuoden aikana.

Biopankki kerää ja säilyttää ihmisperäisiä näytteitä, kuten veri- ja kudosnäytteitä sekä niihin liittyvää tietoa erilaisia tutkimus- ja innovaatiohankkeita varten.

Tampereen Biopankki keskittyy erityisesti Tampereen yliopiston ja Tampereen yliopistollisen sairaalan tutkimusstrategian mukaisiin tutkimushankkeisiin, joita ovat muun muassa sydän- ja verisuonitautien tutkimus, syöpätutkimus, autoimmuunisairauksien tutkimus sekä lapsuusiän diabeteksen tutkimus.

Potilailta pyydetään lupaa näytteiden keräämiseen ja tietojen luovuttamiseen sekä tallentamiseen. Tällä hetkellä tavoitteena on aloittaa suostumusten systemaattinen kerääminen vaiheittain vuoden 2016 aikana. Tiedote ja suostumuslomake postitetaan tulevaisuudessa kaikille potilaille sairaalaan kutsun yhteydessä.

Biopankkitoiminta laajenee Suomessa

Tampereen Biopankki on Suomen seitsemäs näytepankki. Lisäksi perusteilla on kaksi biopankkia Keski- ja Itä-Suomeen. Suomen ensimmäiset ihmisnäytteitä varastoivat yksiköt aloittivat toimintansa vuonna 2014.

Tampereen Biopankin perustajia ovat Pirkanmaan sairaanhoitopiiri, Tampereen yliopisto, Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri ja Kanta-Hämeen sairaanhoitopiiri. Yksikön omistaa Pirkanmaan sairaanhoitopiiri. Näytteet varastoidaan Tampereella.

Biopankin rahoitus koostuu perustajien maksamista vuosittaisista avustuksista sekä palvelutoiminnasta saatavista tuloista. Tulot kertyvät asiakasyhteisöiltä, esimerkiksi kotimaiselta ja ulkomaiselta lääke- ja lääkintälaiteteollisuudelta.

Suomen biopankit toimivat osana sairaaloita ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitosta. Yksiköistä muodostuu kansallinen biopankkiverkosto BBMRI.

Lue seuraavaksi