Vahva nainen – lotta on myös miesten esikuva

Sota-aikojen lotat ovat hyviä esikuvia myös tämän päivän ihmisille, niin naisille kuin miehille. Ihmisten kunnioittaminen, verkostoituminen ja usko tulevaisuuteen ovat asioita, joiden avulla yhteiskuntaa voidaan viedä eteenpäin nykyäänkin.

ilmiöt
Lottia jatkosodan aikana.
Lottia jatkosodan aikana.Eino Nurmi / Yle

Esikuvana Lotta Svärd -järjestön 90 vuotta sitten kirjatut kultaiset sanat (siirryt toiseen palveluun)pätevät vielä tänäkin päivänä. Tätä mieltä on Kainuun lottaperinneyhdistyksen puheenjohtaja Tuula Rajander.

– Kun ajatellaan kanssaihmisen kunnioittamista ja verkostoitumista, niin ohjeet ovat yleispäteviä – ne toimivat silloin ja toimivat nytkin. Uskon, että lotta oli hyvä esikuva.

Ohjeet ovat yleispäteviä ja toimivat silloin ja toimivat nyt.

Tuula Rajander

Myös esikuvilla on esikuvia. Lottien esikuvina toimivat sortokausien naisaktivistit.

– Jos ajatellaan naisten maanpuolustustehtäviä, niin iän kaiken naiset ovat olleet mukana. Ajatellaan esimerkiksi Krimin sotaa ja siellä olleita sairaanhoitajattaria, niin esikuvia löytyy hyvin kaukaakin, kertoo Rajander.

Lottajärjestön tavalliselle aktiiville ihanteet ja esimerkit tulivat paljon lähempää.

– Heille esikuvana toimivat silloin aikoinaan järjestön omat vahvat johtohahmot, jotka antoivat eteenpäin katsovan vahvan naisen mallin, tapahtuipa mitä tahansa.

Puhaltaminen yhteen hiileen

Sodan jälkeiselle suomalaiselle naiselle lotat antoivat uskoa tulevaisuuteen.

– Yhdessä tekemisen malli yhteiskunnan hyväksi ja yhteen hiileen puhaltaminen ovat asioita, jotka voitaisiin ottaa huomioon tänäkin päivänä ja viedä sillä tavalla yhteiskuntaa eteenpäin, sanoo Rajander.

Antoivat eteenpäin katsovan vahvan naisen mallin, tapahtuipa mitä tahansa.

Tuula Rajander

Tämän päivän naiselle ja myös miehelle lotta toimii yhä esikuvana. Lotan ominaisuuksista löytyy paljon ominaisuuksia, jotka ovat arvokkaita nykypäivän ihmiselle.

– Olen urheiluihminen, niin yksi esimerkki on terve elämä ja liikunta, jotka olivat lotille erittäin tärkeitä, toimivat esikuvina, muistuttaa Rajander.

Lotan monet tehtävät

Lotat toimivat monissa erityyppisissä maanpuolustusta tukevissa tehtävissä ja vapauttivat miehiä sotilaallisiin tehtäviin.

Rintamalottia arvostettiin, sillä olot rintamalla olivat vaikeat ja siellä oltiin oman henkensä uhalla.

Tuula Rajander

Lotta-toiminta oli jaettu erilaisiin jaostoihin, kuten lääkintä-, muonitus-, varustus-, keräys- ja kanslia-, toimisto- ja viestijaostoihin. Lottia oli myös ilmavalvonnassa sekä valonheitinlottina ja rintamalottina. Näistä paljon arvostusta saavat rintamalotat.

– Vaikka en itse pysty lottien eri toimintoja arvottamaan, niin on ymmärrettävää, että rintamalottia arvostettiin, sillä olot rintamalla olivat vaikeat ja siellä oltiin oman henkensä uhalla. Näen myös kotirintamatyön hyvin arvokkaana, sillä ilman sitä ei rintamakaan olisi pitänyt, täsmentää kantaansa Kainuun lottaperinneyhdistyksen puheenjohtaja Tuula Rajander.