Professoriliitto epäilee Sipilän kärkihankeajattelua

Yliopistojen tutkimustuloksista halutaan kaupallistaa nopeammin uusia tuotteita markkinoille. Pääministeri Juha Sipilän (kesk.) mukaan innovaatiorahoituskeskus Tekes tuo tutkimuksen hyödyntämiseen uutta vauhtia. Professoriliiton puheenjohtaja epäilee kärkihankeajattelun innovatiivisuutta.

Kotimaa
Tutkija Rita Rinnankoski-Tuikka työskentelee Jyväskylän yliopiston liikuntalaboratoriossa.
Matti Myller / Yle

Keskiviikkona eduskunnalle kärkihankkeita esitellyt pääministeri Juha Sipilä lupasi hallituksen uudistavan peruskoulua ja ammatillista koulutusta. Huippututkimukselta odotetaan kuitenkin enemmän innovaatioita kaupallistettavaksi.

– Kansallisesta panoksesta tutkimukseen ja innovaatiotoimintaan on saatava aikaan enemmän uutta liiketoimintaa ja kasvua. Tämän vauhdittamiseksi otamme käyttöön uusia Tekesin rahoitusinstrumentteja tutkimuslaitoksille ja korkeakouluille, pääministeri kertoi.

Tekesiltä leikattiin aiemmin 138 miljoonaa euroa, mutta nyt neljään kärkihankeohjelmaan on luvassa 40 miljoonaa euroa. Johtaja Hannu Kemppaisen mukaan huippututkimuksen parista etsitään erityisellä haasteohjelmalla tutkimustuloksia, joita kolmen vuoden aikana yhdessä mukaan tulevan yrityksen kanssa hyödynnetään kaupalliseksi tuotteeksi.

Toisessa ohjelmassa isojen kansallisten tutkimusohjelmien joukosta seulotaan lupaavimmat tutkimusaloitteet, joita sitten viedään hyödynnettävään muotoon.

Kolmas Tekesin valmistelemista ohjelmista tarttuu aivan pieniinkin innovaatioihin, jotka ovat jääneet kaupallistamatta.

Myös yliopistojen ja tutkimuslaitosten organisaatioita halutaan kehittää sellaisiksi, että ne paremmin tunnistavat hyödynnettävissä olevat innovaatiot ja tutkimustulokset.

– Tämä on iso ponnistus Tekesiltä, sillä uusia resursseja ei näihin oteta, johtaja Hannu Kemppainen sanoo. Tekes on lopettanut vanhoja tutkimusohjelmiaan säästösyistä. Muun muassa Innovatiiviset kaupungit -ohjelma keskeytettiin ennen aikojaan.

Professoriliiton puheenjohtaja epäilee kärkihankemenettelyä

Professoriliiton puheenjohtaja Kaarle Hämeri suhtautuu hivenen epäilevästi kärkihankkeiden mahdollisuuksiin. Hän pitää mahdollisuuksia hyvin alakohtaisina ja kertoo, että esimerkiksi Helsingin yliopistolla on jo vastaavanlainen haastekilpailu menossa, missä tutkijoita ja yrityksiä yhytetään yhteen.

– Miten nyt löydetään jotain uutta, kun sitä on koko ajan jo haettu muutenkin, ihmettelee Hämeri.

Aidot innovaatiot tapahtuvat ympäristöstä huolimatta.

Kaarle Hämeri, professoriliiton puheenjohtaja

Tutkijoilla ei ehkä ole aina bisnesidea mielessään, kun tekevät työtään, mutta kaupallistettavia tutkimustuloksia etsitään jo nyt jatkuvasti.

– Aidot innovaatiot tapahtuvat ympäristöstä huolimatta ja julkiset rahat olisi mieluummin suunnattava perustutkimukseen, toteaa professori Kaarle Hämeri.

Hänen mukaansa kärkihankeajattelussa tutkijat näyttäytyvät sellaisina, etteivät ymmärrä mahdollisuuksia, vaan näpertelevät vain tutkimuksiaan. Nyt suunnataan rahoja kärkihankkeiden kautta, jolloin Hämerin mielestä poliitikoilla on enemmän kuin tutkijoilla valtaa päättää siitä, mikä on hyvää tutkimusta.