"Kaikki ajavat vain omaa etuaan" – potilas siirtäisi vastuun koko terveydenhuollosta valtiolle

Potilasaktiivi Mika Tättäläisen mukaan terveydenhuoltojärjestelmä näyttäytyy potilaalle hajanaisena itsenäisten osien joukkona, joka valuttaa paljon rahaa hukkaan.

Kotimaa
Sote
Yle

Potilasaktiivi ja terveysblogisti Mika Tättäläinen mielestä kaikkia sote-aluevaihtoehtoja leimaa yksi iso ongelma. Se on kokonaisvastuun puute Suomen terveydenhuoltojärjestelmästä.

– Pitäisi olla yksi taho, käytännössä valtio, joka vastaisi koko järjestelmän toimivuudesta. Kun päätöksentekovaltaa hajautetaan, kenelläkään ei ole kokonaisuudesta vastuuta eikä kukaan pysty ohjaamaan sitä kunnolla, Tättäläinen sanoo.

Potilaalle terveydenhuoltojärjestelmä näyttäytyy hajanaisena itsenäisten osien joukkona, joka valuttaa paljon rahaa hukkaan. Tättäläisen mielestä itsenäisiä sote-alueita ei saa olla liikaa.

– Jos kaikilla on oma päätäntävalta ja oma rahoitus, kaikki ajavat vain omaa etuaan ja vetävät eri suuntiin. Samalla pyörä keksitään uudestaan monessa paikassa eikä ole mitään takeita siitä, miten hyvin alueet pelaavat yhteen.

Terveyskeskuksille enemmän valtaa

Tättäläisen mukaan kunnallisen terveydenhuollon ongelmana on myös se, että kunnat eivät joudu maksamaan potilaiden sairauslomien kustannuksia vaan ne menevät Kelan tai vakuutusyhtiön piikkiin.

– Ei kuntia silloin kiinnosta, jos hoidon hitauden tai puuttumisen seurauksena potilaalle tulee puoli vuotta lisää sairauslomaa. Valtiota varmasti kiinnostaisi myös Kelan osuus ja muu kokonaisuus.

Koko järjestelmä pitäisi Tättäläisen mielestä ravistaa kunnolla uusiksi. Kokonaisuuden hallinnan ja rahoituksen lisäksi myös tietojärjestelmät pitäisi yhtenäistää ja jonkun olisi otettava vastuu potilaan hoidosta.

Hän toivoo, että terveyskeskuslääkäreillä olisi enemmän valtaa.

– Lääkäri voi vain laittaa lähetteen erikoissairaanhoitoon, mutta ei siirtää vastuuta sinne. Potilas tutkitaan ja lähetetään lopulta usein takaisin terveyskeskukseen, jossa lääkärillä ei ole käytännön mahdollisuuksia hoitaa häntä.

Kuka valvoo potilaan hoitoa?

Myös potilaan koko hoito- ja kuntoutusprosessi tarvitsisi Tättäläisen mielestä valvojan.

– Se voisi olla vaikkapa joku sairaanhoitaja, jonka tehtävä olisi huolehtia kuntoutusprosessin etenemisestä lääkärin ohjeiden mukaan.

Hän myös toivoo, että sotea rakentaessa huomioitaisiin myös potilaiden näkemykset.

– Yksittäinen lääkäri ei näe koko hoitoprosessia, jonka läpi potilas kulkee.

Tättäläinen on laatinut kahdeksan teesiä (siirryt toiseen palveluun), joiden avulla Suomen terveydenhuollon ongelmat hänen mielestään ratkeaisivat.

Teesit julkaistaan yksi kerrallaan terveysblogissa vuoden loppuun mennessä. Osa niistä on jo huomioitu sote-uudistuksessa.