1. yle.fi
  2. Uutiset
  3. Kotimaan uutiset

Lapin yliopisto välttää niukasti giljotiinin – taloudessa 1 M€ supistukset, ei koske opetusta ja tutkimusta

Lapin yliopisto supistaa miljoonalla eurolla ensi vuoden talousarvioita verrattuna kuluvaan vuoteen. Lapin yliopiston vuoden 2016 alustava budjetti on 51 M€. Suora valtionrahoitus pienenee 1,5 miljoonalla eurolla. Säästöistä selvitään ilman YT:ta, eläköitymisten ja tilasäästöjen avulla. Säästöjä ei haeta opetuksesta ja tutkimuksesta.

Lapin yliopisto Kuva: Marjukka Talvitie / Yle

Huolimatta siitä, että Lapin yliopisto joutuu painimaan leikkausten kanssa, rehtori Mauri Ylä-Kotola arvioi, että vuoden 2016 talous tulee olemaan hivenen ylijäämäinen.

Lapin yliopiston talousarvio ensi vuodelle on 51 miljoonaa euroa. Kulujen arvioidaan jäävän hieman pienemmäksi eli 50,9 miljoonaan euroon.

Lapin yliopistolle tulevasta valtionrahoituksesta leikataan noin 1,5 miljoonaa euroa. Akatemiarahoitusta leikataan myös hieman sekä Tekesin tutkimusrahoitusta. Nämä eivät kuitenkaan oleellisesti heikennä Lapin yliopiston taloutta.

Opetus ja tutkimus säästetään leikkauksilta

Säästöjä haetaan ennen kaikkea eläköitymisten ja tilajärjestelyjen kautta. Opetusta ja tutkimusta ei haluta heikentää. Supistukset haetaan hallinnosta ja henkilöstöpalveluista.

- Olemme tietysti lähteneet siitä, että opetus ja tutkimushenkilökunnan määrää lisätään suhteessa muuhun henkilökuntaan. Kun henkilöt eläköityvät tehtävistään, niin tehtäviä ei enää täytetä samassa muodossa. Pyritään löytämään uudenlaisia tehtäväkuvia ja uudenlaisia hallintorakenteita, jotta pystymme nämä samat palvelut jatkossakin tuottamaan, esittelee rehtori Mauri Ylä-Kotola tulevan vuoden järjestelyjä.

Eläköitymisillä arvioidaan saatavan hallinnosta noin 10 henkilötyövuoden verran säästöjä.

- Lisäksi pyrimme leikkaamaan tilakustannuksia ja muutenkin käymme aika tarkalla kammalla kaikki yliopiston kustannukset läpi, vakuuttaa Ylä-Kotola.

Muun muassa matkailuinstituutin siirtymistä yliopistokampukselle tutkitaan. Myös yhteistyötä pyritään tiivistämään korkeakoulukonsernin sisällä esimerkiksi hallinnon osalta. Kirjastojen yhdistäminen on yksi mahdollisuus säästää.

Ulkopuolista rahoitusta kaivataan jälleen

Lapin yliopisto jatkaa varainhankintaa lappilaisilta yrityksiltä. Hallitus on asettanut keräystavoitteeksi 750000 euroa. Tämä tarkoittaa sitä, että valtion vastinrahan kanssa yliopisto saa koulutukseen kolme miljoonaa euroa.

Tähän mennessä lahjoituksia ja allekirjoitettuja sitoumuksia on saatu 150000 euron verran. Aikaa varainhankinnalle on 30.6.2017 saakka. Yrityksille ja yhteisöille 850 - 250000 euron lahjoitukset ovat vähennyskelpoisia verotuksessa.

Suuremmat lahjoitukset voidaan kohdentaa tiedekuntakohtaisiin rahastoihin tai arktisen tutkimuksen rahastoon. Alle 10000 euroa pienemmät lahjoitukset menevät Lapin yliopiston profiloitumisrahastoon.