Kuinka kotoutuksen hyötyä punnitaan?

Kotoutumisen onnistumista mitataan tällä hetkellä sillä, kuinka hyvin maahanmuuttaja on oppinut suomen kieltä. Valmennus- ja konsulttiyritykset taas korostavat, että juuri heidän koulutuksensa auttaa nopeasti työelämään.

A-studio

“Hyvää laatua halvemmalla”, mainostaa StaffPoint konserniin kuuluva valmennustalo Spring House kotoutuskoulutustaan nettisivuillaan. “Peräti 65 % koulutuksiimme osallistujista työllistyy, aloittaa koulutuksen tai ryhtyy yrittäjäksi välittömästi koulutuksen päättyessä.”

Jatkosijoittumista ei tällä hetkellä seurata kovinkaan tarkkaan, vaikka aikuisten maahanmuuttajien kotoutumiskoulutus kuuluu työllisyyttä edistävälle työ-ja elinkeinoministeriölle. Ongelmana on, miten tuloksellisuus olisi kiistatta todistettavissa kilpailutustilanteessa.

Mihin esimerkiksi Spring House perustaa tietonsa korkeista sijoittumisprosenteista?

Toimitusjohtaja Anu Ahokas kertoo, että asiaa kysytään koulutuksen päätteeksi opiskelijoilta itseltään. Tarkempaa tietoa siitä, mille alalle, mihin koulutukseen tai minkä alan yrittäjäksi kotoutuja on menossa, ei heillä Ahokkaan mukaan ole.

Mutta Spring Housen nettisivuilla on juttu tyytyväisestä iranilaisesta maahanmuuttajasta, joka on saanut töitä siivoojana.

– Menin Spring House Oy:n kotoutumiskoulutukseen, ja siellä kouluttaja sanoi, että hae töihin Lassila&Tikanojalle, hän kertoo jutussa.

Ahokkaan mukaan heillä onkin henkilöstöpalvelu StaffPointin kautta valmiiksi yhteydet työelämään, ja kotoutujia pyritään työllistämään omiin asiakasyrityksiin.

Konsernin sisäinen työnjako näyttää toimivan hyvin. Viime vuonna maahanmuuttajien kotoutumiskoulutus toi Spring Houselle yli viidenneksen sen liikevaihdosta.