1. yle.fi
  2. Uutiset
  3. Kotimaan uutiset

Omatoimiset rakentavat itse meluvalleja: "Rakentamiseen liittyy hiukkasen myös byrokratiaa"

Teiden varsille on noussut meluvalleja ja osa meluvalleista on rakennettu ilman lupaa. Ely-keskus ottaa ilolla vastaan kansalaisten omatoimisuuden, mutta muistuttaa, että vallien rakentamiseen liittyy hiukkasen myös byrokratiaa.

Kuva: Jaana Polamo / Yle

Ely-keskuksen tienpitäjät ovat havainneet Keski-Suomen teiden varsilla luvattomia meluvalleja. Luvattomia meluvalleja on löytynyt muun muassa Ruokkelta Jyväskylässä. Kiinteistöpäällikkö Markku Karvonen kertoo, että lähtökohtaisesti Ely-keskuksessa suhtaudutaan suopeasti omatoimisuuteen, mutta meluvallin rakentamiseen pitäisi aina hakea etukäteen lupa.

– Nähdään positiivisena tällainen aktiivisuus, mutta tähän liittyy myöskin hiukkasen byrokratiaa, Karvonen sanoo.

Ensiksi pyritään vallinrakentaja ohjeistamaan niin, että jos valli saadaan pienellä korjauksella kuntoon.

Markku Karvonen, kiinteistöpäällikkö

Tienpitäjän näkökulmasta ensimmäisenä tartutaan liikenneturvallisuuteen. Meluvalliksi rakennettu rakennelma ei saisi olla liian lähellä tietä tai kohdassa, jossa se voisi aiheuttaa tienkäyttäjille vaaraa. Vallista ei saa myöskään olla haittaa esimerkiksi sadevesien valumisen tai lumenauraamisen suhteen.

Vallia varten tarvitaan tienpitäjän hyväksyntä ja ympäristöstä riippuen, oltiinko ensimerkiksi kaava- tai haja-asutusalueella, voi kuntakin vaatia oman lupansa, maisematyöluvan.

Mikäli meluvallista aiheutuu haittaa, sitä voidaan joutua siirtämään. Markku Karvosen mukaan toistaiseksi Keski-Suomessa on selvitty vallien muokkaamisella ja hienosäädöllä.

– Ensiksi pyritään vallinrakentaja ohjeistamaan niin, että jos valli saadaan pienellä korjauksella kuntoon.

_Markku Karvosta haastatteli toimittaja Pauliina Tolvanen. _