Sisäministeriön poliisiosasto: Vapaaehtoisten järjestyspartiot uusi ilmiö

Yleisen järjestyksen ja turvallisuuden hoitaminen kuuluu ensisijaisesti poliisille. Omaisuuden suojaamiseksi perustettuja vapaaehtoisia vartiointirenkaita on kuitenkin joskus ollut, toteaa poliisiosaston osastopäällikkö Kauko Aaltomaa.

Kotimaa
Sisäministeriön poliisiosaston osastopäällikkö Kauko Aaltomaa.
Sisäministeriön poliisiosaston osastopäällikkö Kauko Aaltomaa.Yle

Pohjolan Sanomien mukaan Kemissä on alkanut muutama päivä sitten näkyä katuja partioiva, tummiin pukeutuva miesten joukko. Lehtiuutisessa kerrotaan, että ryhmän tarkoituksena parantaa ihmisten turvallisuuden tunnetta.

Millaisia ajatuksia Pohjolan Sanomien uutinen ”Katupartio hämmentää Kemin yössä” herättää sisäministeriön poliisiosastolla, osastopäällikkö Kauko Aaltomaa?

– Erilaisia "talkooperiaatteella" toimivia vapaaehtoisia vartiointirenkaita on aina joskus ollut. Esimerkiksi nykyisen yksityisistä turvallisuuspalveluista annetun lain perusteluissa mainitaan esimerkkinä sääntelemättömästä toiminnasta tilanne, jossa jonkin alueen yrittäjät kiertävät vuorollaan vapaaehtoisesti jotain aluetta ja ottavat kiinni mahdollisia rikoksentekijöitä kaikille kuuluvin jokamiehen oikeuksin.

Näissä tapauksissa on sisäministeriön käsityksen mukaan kuitenkin ollut kyse omaisuuden suojaamisesta. Uutta on siten se, että joku ryhtyy vapaaehtoisvoimin pitämään huolta yleisen järjestyksen ja turvallisuuden ylläpitämisestä.

Miten Suomen poliisi yleisesti ottaen suhtautuu vapaaehtoisiin järjestyspartioihin?

– Yleisesti ottaen yleisen järjestyksen ja turvallisuuden ylläpitäminen kuuluu viranomaisille ja ennen kaikkea poliisille.

Poliisi kykenee tämän tehtävänsä hoitamaan. Joissakin tapauksissa hieman vastaavia tehtäviä on annettu myös yksityiselle turvallisuusalalle mutta tällaisten hoitaminen perustuu aina lakiin. Poliisi kykenee huolehtimaan asianmukaisesti katurauhatyyppisen yleisen järjestyksen ja turvallisuuden ylläpitämisestä.

Jos joku ryhmä ilmoittaa toimintansa tarkoitukseksi yleisen turvallisuuden ja järjestyksen ylläpitämisen, onko kyse virkavallan anastuksesta (mm. poliisina esiintymisestä)?

– Virkavallan anastusta koskevan rikostunnusmerkistön mahdollinen täyttyminen on asia, johon kantaa ottaminen kuuluu esitutkintaviranomaisille. Tässä tapauksessa poliisille.

Joihinkin vapaaehtoistyön muotoihin kuuluu ihmisten tapaaminen julkisilla paikoilla, milloin tällainen on laillista ja milloin laitonta?

– Ihmisten tapaaminen julkisilla paikoilla on sinänsä laillista.

Saavatko vapaaehtoiset järjestyspartiot käyttää esimerkiksi yhtenäistä asua?

– Sisäministeriön tiedossa ei sinänsä ole, että ihmiset eivät voisi pukeutua keskenään yhdenmukaisesti.

Mikä vapaaehtoisissa järjestyspartioissa on poliisin kannalta ongelmallisinta?

– Yleisen järjestyksen ja turvallisuuden ylläpitämisestä vastaaminen on lakiin perustuvaa, virkavastuuseen pohjautuvaa toimintaa ja sellaisena se on syytä pitää jatkossakin.

Kertooko tämänkaltaisen kansalaistoiminnan ilmaantuminen jostakin?

– On vaikea lähteä analysoimaan sitä, mitä motiiveja tällaisen toiminnan taustalla mahdollisesti on. Toki lienee selvää, että ajankohtaisella yhteiskunnallisella tilanteella on vaikutuksensa.

Ovatko poliisi henkilöstömäärä ja voimavarat tällä hetkellä riittävät yleisen järjestyksen ja turvallisuuden ylläpitämiseen?

– Poliisi kykenee huolehtimaan perustehtävistään.