Havusellutehdas kiinnostaa kovasti Kuopiossa – kyselyyn yli 300 vastausta

Kyselytulokset raportoidaan näillä näkymin marraskuussa valmistuvassa tehdashankkeen ympäristövaikutusten arviointimenettelyselostuksessa. Finnpulp-yhtiö suunnittelee Kuopion Sorsasaloon miljardiluokan havusellutehdasta.

selluloosa
Havainnekuva Kuopioon suunnitellusta sellutehtaasta.
Havainnekuva Kuopioon suunnitellusta Finnpulpin biotuotetehtaasta.Finnpulp Oy

Havusellutehdasta Kuopion Sorsasaloon suunnitteleva Finnpulp-yhtiö on saanut runsaasti yleisöpalautetta tänä syksynä toteutetussa kyselyssä.

Ympäristövaikutusten arviointimenettelyyn liittyvään kyselyyn tuli 330 vastausta. Noin puolet vastauksista tuli verkon kautta ja loput olivat paperivastauksia. Kysely postitettiin tehdashankkeen lähialueella 500 talouteen.

Kyselytulokset raportoidaan näillä näkymin marraskuun puolivälissä valmistuvassa hankkeen ympäristövaikutusten arviointimenettelyselostuksessa.

Pohjois-Savon ELY-keskus aikoo asettaa selostuksen talvella nähtäville 60 päivän ajaksi. YVA-selostuksen nähtävilläolon jälkeen ELY-keskuksella on kaksi kuukautta aikaa antaa oma lausuntonsa ja sen jälkeen YVA-menettely päättyy.

Tehdashankkeen varsinaisesta ympäristöluvasta päättää aikanaan Itä-Suomen aluehallintovirasto. Finnpulpin tavoitteena on saada ympäristölupa ensi kesänä.

Kuopioon suunnitellun havusellutehtaan vuosikapasiteetti on 1,2 miljoonaa tonnia sellua. Tehdas tuottaa myös 60 000 tonnia mäntyöljyä. Mikäli Finnpulp-yhtiön suunnitelmat toteutuvat tehdas pyörii keväällä 2019.

Tehtaan rakentamisen kustannusarvio on 1,4 miljardia euroa.