1. yle.fi
  2. Uutiset
  3. terveys

4 milliä voi viedä näön, 15 milliä tappaa – 10 kysymystä metanolia sisältävistä tuulilasinpesunesteistä

Parhaillaan EU:ssa valmistellaan metanolin kieltämistä lasinpesunesteissä. Suomessa aine on ehtinyt aiheuttaa satoja kuolemantapauksia.

terveys
muovikanisteri
Yle

Syksyn myötä autojen lasinpesunestesäiliöitä täytetään jälleen pakkasta sietävillä vaihtoehdoilla. Nesteiden tehokkuudessa, tuoksuissa ja turvallisuudessa on suuria eroja.

Vieläkö myrkyllistä metyylialkoholia eli metanolia saa käyttää kuluttajatuotteissa?

Metanolin käyttöä kuluttajille myytävissä kemikaaleissa ei ole vielä rajoitettu, mutta tällainen erityisesti lasinpesuainekäyttöä koskeva rajoitus on EU:ssa (siirryt toiseen palveluun) valmisteilla.

Kuinka myrkyllistä metanoli on?

Jo 15 millilitran annos 40-prosenttista metanolia suun kautta on aiheuttanut kuoleman, mutta tavallinen tappava annos on 80–150 ml. Sokeus on aiheutunut 4 ml:n metanoliannoksen nielemisestä.

Voiko myrkytys aiheutua aineen joutumisesta iholle?

Metanolin roiskeet ja höyry ärsyttävät silmiä ja ihoa. Metanoli imeytyy ihon kautta, ja suuri altistuminen voi aiheuttaa myrkytysoireita.

Ovatko metanolihuuhteen höyryt auton sisälle joutuessaan vaarallisia?

Metanolihöyryt ovat vaarallisia myös auton sisällä, jos pitoisuudet kasvavat suuriksi. Työterveyslaitoksen projektissa on arvioitu, että alle 10 %:n metanolipitoisuus olisi turvallinen sekä ammattiautoilijoille että kuluttajille. Arvioon vaikuttavat kuitenkin monet asiat.

Millaisia ehtoja metanolituotteiden myyntipaikkoihin liittyy?

Suomessa on voimassa valtioneuvoston asetus kemikaalien vähittäismyynnistä, jossa säädetään, että myrkylliseksi luokiteltavat kemikaalit on säilytettävä lukitussa tilassa vähittäismyymälässä, eikä niitä saa myydä alle 18-vuotiaalle.

Miten metanolin myrkyllisyydestä on kerrottava astioissa?

Pakkauksiin edellytetään vaarallisten kemikaalien merkintöjä koskevan lainsäädännön mukaiset varoitusmerkinnät, eli varoitusmerkki, vaara- ja turvalausekkeet, huomiosana yms., jotka riippuvat kyseisen seoksen metanolipitoisuudesta ja sovellettavasta lainsäädännöstä.

Erottaako ihmisen maku- tai hajuaisti metanolin etanolista eli viinasta?

Väkevänä liuoksena metanoli on pistävän hajuista, mutta laimeissa liuoksissa sen haju on lähes tunnistamaton.

Miksi ja milloin metanolituotteet tulivat Suomessa lasinpesunesteiden markkinoille?

Vuonna 1990 kumotun myrkkylain (309/1969) mukaan metanolin ostamiseen tarvittiin poliisin myöntämä lupa. Myöhemmin ostolupa korvautui sosiaali- ja terveyshallituksen erittäin myrkyllisten ja myrkyllisten valmisteiden ilmoitusmenettelyllä, eli kemikaalin toimittajan oli tehtävä ilmoitus, jos halusi myrkyllisen kemikaalin vähittäismyyntiin.

Vähittäismyyntiä koskeva lupamenettely kumottiin kemikaalilaista ETA-sopimuksen vuoksi, jonka jälkeen metanolimyrkytykset ovat lisääntyneet. Metanolia sisältäviä lasinpesunesteitä alkoi tulla markkinoille vuonna 1994.

Millaisia vaihtoehtoja metanolille on pesunesteiden aineosana?

Isopropanolia ja etanolia pidetään turvallisempina, ja ne ovat jo laajalti käytössä. Etanoli on tuulilasinpesunesteissä denaturoitua, eli siihen on lisätty aineita, jotka vaikeuttavat sen käyttöä nautintatarkoituksessa esimerkiksi pahalla maullaan.

Mitkä muut alkoholit aiheuttavat metanolin tapaan ongelmia korvikekäytön takia?

Myrkkyalkoholeilla tarkoitetaan metanolia, etyleeniglykolia ja isopropanolia, jotka kaikki voivat aiheuttaa hengenvaarallisia myrkytyksiä. Kaksi ensin mainittua ovat nautittuina erityisen vaarallisia, koska niiden happamat aineenvaihduntatuotteet aiheuttavat vaikean asidoosin [elimistön nesteiden liiallisen happamuuden] ja pysyviä, hoitamattomina kuolemaan johtavia elinvaurioita.

Kysymyksiin vastasivat ryhmäpäällikkö Marilla Lahtinen ja ylitarkastaja Riitta Leinonen Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Tukesista.

Lue seuraavaksi