Suomi tarkastaa Alakurtin sotilastukikohdan

Suomi tarkastaa Venäjän sotilastukikohdan Alakurtissa Itä-Lapin läheisyydessä tällä viikolla. Tarkastuksen tavoitteena on arvioida Alakurttiin sijoitetun joukko-osaston pääaseistuksesta ja -kalustosta annetun tiedon paikkansapitävyys.

sotilastukikohdat
Kartta.
Yle Uutisgrafiikka

Suomi toteuttaa ns. Wienin asiakirja 2011:n mukaisen, luottamusta ja turvallisuutta lisäävän arviointikäynnin Venäjälle 13. - 16. lokakuuta. Arviointikäynti on Suomen ja Venäjän kahdenvälisen vuosittaista ylimääräistä arviointikäyntiä koskevan sopimuksen mukainen.

Tavoitteena on arvioida Alakurtin joukko-osaston pääaseistusta ja -kalustoa koskevan vuosittaisen tiedonvaihtoilmoituksen paikkansapitävyys.

Kohteena on 80. moottoroitu jalkaväkiprikaati Alakurtissa. Joukko-osasto on perustettu 2014, eikä Suomi ole aiemmin sitä arvioinut.