Työvoiman ylitarjonta kiihtyy – Hitsarit ja lääkärit, teille töitä riittää

Työmarkkinoilla on ylitarjontaa varsinkin sihteereistä, graafisista suunnitelijoista sekä mainonnan erityisasiantuntijoista. Toisaalta osaan maata ennakoidaan hitsaajapulaa. Myös lääkäreille ja sosiaalialan työntekijöille on kysyntää lähiaikoina.

Kotimaa
Pieni poika kävelee ulos lääkärin vastaanotolta.
Yle

Työvoiman ylitarjonta kasvaa edelleen, kertoo Työ- ja elinkeinoministeriön tuorein Ammattibarometri (siirryt toiseen palveluun).

Ministeriö arvioi, että tarkastelussa olevista 200 ammatista 70:ssä on ylitarjontaa. Kesäkuussa tällaisia ammatteja oli 66. Viidentoista yleisimmän pula- ja ylitarjonta-ammatin listalla ei ole tapahtunut suuria muutoksia.

Käänne havaittavissa teollisuudessa

Teollisuudessa on ollut viime vuosina ylitarjontaa monissa ammateissa. Nyt suunta näyttää kääntyneen. Esimerkiksi hitsaajapulaa ennakoidaan Uudellemaalle, Varsinais-Suomeen, Keski-Suomeen, Pohjois-Pohjanmaalle ja Kainuuseen.

Koneistajien työmarkkinat puolestaan vaihtelevat alueittain. Koneistajista on pulaa Hämeessä, Etelä-Pohjanmaalla ja Pohjois-Savossa. Osassa maata heistä on suurta ylitarjontaa.

Lähiaikoina suurta pulaa arvioidaan olevan ylilääkäreistä ja yleislääkäreistä. Vielä kesällä suurta työvoimapulaa ei ennustettu mihinkään ammattiin. Ainoastaan Pirkanmaalla ja Pohjois-Pohjanmaalla lääkäreiden työmarkkinat ovat tasapainossa.

TE-toimistoissa ennustetaan, että työvoiman kysyntä lisääntyy usean muunkin sosiaali- ja terveysalan ammatin kohdalla. Esimerkiksi sosiaalityön erityisasiantuntijoille, sosiaalialan ohjaajille ja neuvojille on lisätarvetta.

Työvoimapulaa on myös myyntityössä. Varsinkin myyntiedustajille sekä puhelin- ja asiakaspalvelukeskusten myyjille on tarvetta.

Sihteereistä ja graafisista suunnittelijoista ylitarjontaa

Aiempaan tapaan ylitarjontaa on eniten yleissihteerien, johdon sihteerien, mainonnan ja markkinoinnin erityisasiantuntijoiden sekä vaatturien, pukuompelijoiden ja turkkurien ammateissa.

Graafisista ja multimediasuunnittelijoista ennustetaan olevan runsaasti ylitarjontaa varsinkin Uudellamaalla, Varsinais-Suomessa, Pirkanmaalla, Keski-Suomessa, Ylä-Savossa ja Karjalassa.

Ammattibarometrissa arvioidaan 200 ammatin kehitysnäkymiä sekä työvoiman saatavuutta. Barometri ilmestyy kolme kertaa vuodessa.