Työttömät töihin omilla tukirahoillaan?

Hallitus pohtii, voisiko työttömille maksettavia työttömyysetuuksia alkaa käyttää heidän palkkaamiseensa ja uusien työpaikkojen luomiseen.

politiikka
Työttömyyskorvauksen hakukaavake
Marja Väänänen / Yle

Hallitus selvityttää, olisiko työttömyysetuuksia mahdollista ottaa niin sanotusti aktiivikäyttöön. Jos niin tapahtuu, työttömyysetuuksilla aletaan rahoittaa työnantajille maksettavaa palkkatukea tai yrityksen perustamiseen tarkoitettua starttirahaa.

Tuohon tarkoitukseen käytettäisiin siis joko työttömän työmarkkinatukea, hänen peruspäivärahaansa tai hänen ansiosidonnaista työttömyyspäivärahaansa.

Ideaa on jo kokeiltu pienessä mittakaavassa

Jos idea pannaan toimeen, kyseessä on suuri periaatteellinen uudistus. Kyse ei kuitenkaan ole tyystin uudesta ajatuksesta. Työttömyysturvan aktiivikäyttöä on jo kokeiltu pienessä mittakaavassa. Osalla työmarkkinatukea saaneista työttömistä oli viime vuoden loppuun saakka mahdollisuus käyttää omaa työttömyysturvaansa palkkatukeen tai starttirahaan. Järjestelmä kuitenkin purettiin ja sitä koskevat säädökset kumottiin tämän vuoden alussa.

Mallin henkiin herättäminen on nyt harkinnassa. Samalla pohdinnassa on järjestelyn laajentaminen huomattavasti suurempaa ihmisjoukkoa koskevaksi.

Mietimme, millä ehdoilla työttömyysetuudet voisi ottaa aktiivikäyttöön.

Päivi Kerminen

Uuden toimintatavan käyttökelpoisuutta selvittelee kolme ministeriötä: työ- ja elinkeinoministeriö, sosiaali- ja terveysministeriö sekä valtiovarainministeriö. Työ on vasta aivan alussa. Ministeriöiden edustajat ovat palaveeranneet asiasta toistaiseksi vain kerran.

– Mitään malleja tästä ei ole vielä olemassa. Mietimme nyt sitä, millä reunaehdoilla työttömyysetuudet olisi mahdollista ottaa aktiivikäyttöön, kertoo hallitusneuvos Päivi Kerminen työ- ja elinkeinoministeriöstä.

Yksi selvitettävistä reunaehdoista on se, kuinka pitkän työttömyysjakson jälkeen työttömyysetuutta voisi käyttää vaikkapa palkkatukeen.

Täytyy arvioida, minkä pituisen työttömyyden jälkeen raha kuluisi joka tapauksessa etuuksiin.

Päivi Kerminen

– Työttömyysetuuksien käyttäminen palkkatukeen ei todennäköisesti olisi mahdollista ensimmäisestä työttömyyspäivästä lähtien, koska siinä tulisi vuotoja; taloudellista tukea saattaisi saada sellaistenkin henkilöiden palkkaamiseen, jotka pääsisivät työmarkkinoille ilman minkäänlaista taloudellista tukea, toteaa hallitusneuvos Päivi Kerminen.

– Täytyy siis arvioida, minkä pituisen työttömyyden jälkeen malli on valtiolle kustannusneutraali eli vastaava määräraha kuluisi joka tapauksessa työttömyysetuuksiin.

Virkamiesten on määrä esittää työttömyysturvan aktiivikäytöstä hallitukselle perusarvionsa ensi vuoden alussa. Hallitus päättää sitten kehysriihessään, onko asian jatkovalmistelulle eväitä. Ennen tätä virkamieskunta ei ryhdy hahmottelemaan malleja siitä, kuinka työttömyysturvan aktiivikäyttöön ottaminen käytännössä tapahtuisi.

Työllistämissetelimalli

Yksi mahdollinen malli voisi olla sen tapainen, jota oppositiossa oleva SDP hiljattain esitti. SDP ehdotti työllistymissetelin käyttöönottamista. Ideana on, että työtön voisi tarjota työllistymisseteliä mille tahansa työnantajalle. Setelin arvo määräytyisi työttömyysturvaetuuden perusteella ja sitä voisi käyttää työllistämiseen vain rajallisen ajan. Toistaiseksi ministeriöt eivät ole sitoutuneet mihinkään tällaiseen malliin.

Monilla alueilla rahat olivat jo kevättalvella lähes sataprosenttisesti sidottuina.

Päivi Kerminen

Työttömyysturvan aktiivikäyttöön ottamisen vaikutuksia on toistaiseksi mahdoton arvioida, koska järjestelmän malli ja laajuus eivät ole edes hahmollaan. Päivi Kermisen mukaan jo nyt on kuitenkin selvää, että uudistus toisi ainakin osittaisratkaisun ainakin työllisyysmäärärahojen riittävyysongelmaan.

– Esimerkiksi tänä vuonna meillä on ollut ongelmia työllisyysmäärärahojen riittävyyden kanssa. Monilla alueilla rahat olivat jo kevättalvella lähes sataprosenttisesti sidottuina. Jos määräraha seuraisi henkilöä, niin että hän voisi käyttää omaa työttömyysturvaansa palkkatukeen, niin tämä ongelma ratkeaisi ainakin osittain, sanoo hallitusneuvos Päivi Kerminen.

Uudistusta pohtivien virkamiesten tulee ottaa kantaa myös moniin periaatteellisiin kysymyksiin. Yksi niistä on tämä: Onko oikein käyttää työttömyyden aikaiseksi turvaksi tarkoitettuja etuusrahoja työnantajalle maksettavaan palkkatukeen?