Älykäs valo saattaa pelastaa ihmishenkiä ja aktivoida liikkumaan

Valaistussuunnittelijan mukaan koulun pihavalaistus voi innostaa lapsia liikkumaan. Älykkään valaistuksen avulla voitaisiin lisätä esimerkiksi pienten koululaisten näkyvyyttä liikenteessä.

Kuva: Laura Hossi / Yle

Suomalaiskaupungeissa testataan kaksivuotisen SenCity-hankkeen myötä erilaisia älykkäitä valaistusjärjestelmiä.

Älykkäästä valaistuksesta toivotaan ratkaisua esimerkiksi liikenneturvallisuuden parantamiseen. Aihe on ollut viime kuukausina paljon esillä suojatieonnettomuuksien takia.

Se tunnistaisi esimerkiksi onko liikkuja auto vai jalankulkija.

Henrika Pihlajaniemi

Älykäs järjestelmä, joka saa tietoa ympäristöstään, pystyisi tunnistamaan erilaisia käyttäjiä esimerkiksi sillä perusteella, millä nopeudella ne liikkuvat.

– Se tunnistaisi esimerkiksi onko liikkuja auto vai jalankulkija. On myös erilaisia ihmisryhmiä, jotka pitäisi tiedostaa paremmin, kuten pienet koululaislapset. Miten järjestelmä voisi varoittaa heistä paremmin, pohtii arkkitehti, valaistussuunnittelija ja tutkija Henrika Pihlajaniemi Oulun yliopistosta.

Voisiko esimerkiksi valaistus siis vaikkapa kirkastua pienen koululaisen kohdalla?

– Se on yksi tapa. Tässä on kuitenkin haasteita. Pitää miettiä tarkkaan, minkälaisen viestin järjestelmä antaa, että sitä ei voi tulkita väärällä tavalla.

Älykästä valaistusjärjestelmää tullaan kokeilemaan Raahessa Kylmälahdenrannan asuinalueella.

Valo voi aktivoida liikkeelle

Samaan aikaan Oulussa tutkitaan uudenlaisia koulunpihaympäristöjen valaistuskeinoja pimeässä pohjoisessa.

– Pohdimme miten valolla voi luoda otollista oppimisympäristöä, kun pohjoisessa kouluvuoden aikana suuri osa päivästä on hämärää tai pimeää, Pihlajaniemi kertoo.

Pihalla valaistus voi aktivoida liikkumaan.

Henrika Pihlajaniemi

Pihlajaniemi listaa muutamia asioita, joissa valoa voitaisiin hyödyntää esimerkiksi koulun pihalla.

– Pihalla valaistus voi aktivoida liikkumaan. Se voi olla peli, se voisi olla osana kuvaamataidon opetusta, siihen voidaan yhdistää kuvaa ja se voi opastaa. Eli mahdollisuuksia on hyvin paljon.

Lumisensorit kertovat auraustarpeen

SenCity-hankkeessa selvitetään myös, miten esimerkiksi joukkoliikenteestä tai liikennevalojärjestelmistä kerättyjä tietoja voitaisiin hyödyntää valaistuksen ohjauksessa.

Sensorien keräämät tiedot olisivat hyödynnettävissä esimerkiksi kunnossapidossa, Henrika Pihlajaniemi visioi.

– Maasta heijastuvaa valoa mittaavat sensorit voivat havaita onko satanut lunta. Sensoritieto voisi antaa tiedon tien auraustarpeesta tai -mahdollisuudesta. Ja tietenkin lumen myötä valaistustasoa voidaan pudottaa, mikä säästää energiaa.

Älyvalot saattavat yleistyä nopeasti

Pihlajaniemi uskoo älyn leviävän valaisimiin tulevaisuudessa nopeastikin. Esimerkiksi monissa suomalaiskaupungeissa vallalla oleva käytäntö sammuttaa valot yöaikaan, voitaisiin lopulta lakkauttaa älyn myötä ja korvata valojen himmentämisellä matalalle tasolle kun kuljijoita ei ole.

– Hankkeessa on tarkoitus tutkia esimerkiksi kevyen liikenteen osalta sitä, miten voidaan toteuttaa energiaa säästävää, liikkeeseen reagoivaa valaistusjärjestelmää, joka antaa valoa silloin kun reitillä on käyttäjiä. Tämä on yksinkertainen idea ja tällaisia reittejä on Suomessa todella paljon.

Kun järjestelmä saadaan luotettavaksi, sitä voitaisiin Pihlajaniemen mukaan lähteä monistamaan ympäri Suomea, kun vanhoja elohopealamppuja korvataan uudenaikaisilla led-valaisimilla.

VTT:n ja Oulun yliopiston vetämässä SenCity-tutkimushankkeessa ovat mukana Helsinki, Lahti, Oulu, Raahe, Salo ja Tampere.

Korjaus 19.10.2015: Korjattu tekstiä Raahen Kylmälahdenrannan alueen osalta. Älykäs valaistus ei ole alueella vielä käytössä, mutta sitä tullaan kokeilemaan myöhemmin.