Taipalsaaren ampuma-alueen ympäristölupa mahdollisesti tarkasteluun

Lähialueen mökkiläiset ovat valittaneet melusta. Lisäksi ampuma-alue sijaitsee pohjavesialueella.

ampumaradat
Kadetti ampuu rynnäkkökiväärillä Taipalsaaren ampuma-alueella.
Yle

Taipalsaaren Pönniälänkankaan ampuma-alueen ympäristöluvan tarve tulee harkintaan.

Kaakkois-Suomen ELY -keskus harkitsee, vaatisiko se puolustusvoimien raskaiden aseiden ammuntoja ampuma-alueella käsiteltäväksi lupamenettelyssä.

Lähialueen kesämökkiläiset kokevat ammuntojen melun häiritseväksi. ELY-keskus kertoo saaneensa kesän ja syksyn aikana lukuisia valituksia raskaiden kovapanosammuntojen aiheuttamasta melusta.

Ampumatoiminnan vaikutus alueen pohjaveden laatuun on myös noussut esille Lappeenrannan kaupungin keskusteluissa vesihuollon turvaamisesta.

Puolustusvoimat hakee ympäristölupia

Puolustusvoimien toiminta on perinteisesti ollut ympäristölupamenettelyn ulkopuolella. Viime vuosina asutus on kuitenkin monesti levinnyt yhä lähemmäksi melualueita.

Ristiriitojen syntyessä ympäristöluvassa voidaan kuitenkin antaa muun muassa toiminnan sijaintia, toiminta-aikoja ja melua koskevia määräyksiä.

Puolustusvoimat onkin aloittanut ohjelman, jolla se pyrkii saamaan ympäristöluvituksen piiriin kaikki ampumaradat, joilla ammutaan kiväärikaliiberin aseilla. Taipalsaaren Pönniälänkankaan ampumaradan osalta ympäristölupamenettely on jo käynnistynyt.