1. yle.fi
  2. Uutiset
  3. politiikka

Väitös: Nettiäänestys lisäisi nuorten vaali-intoa ja säästäisi valtion rahaa

Tuoreen väitöstutkimuksen mukaan tietotekniikan kehitys vie seuraavaksi vaaleissa äänestämisen nettiin. Omalta kotisohvalta voi äänestää luultavasti kuitenkin vasta ensi vuosikymmenellä.

Kuva: Henrietta Hassinen / Yle

Jos vaaleissa voisi äänestää kotisohvaltaan, nykyistä useampia suomalainen osallistuisi vaaleihin. Tätä mieltä on filosofian kandidaatti Antti Lamppula, joka on tehnyt tuoreen väitöstutkimuksen internetäänestyksestä.

Lamppula uskoo, että valtakunnallisissa vaaleissa netin kautta voi äänestää kymmenen vuoden päästä.

Väitöstutkimuksessaan Lamppula selvitti tietotekniikan käytön muuttumista vaalien toimittamisessa Suomessa vuosina 1966–2014. Viiden vuosikymmenen aikana tietotekniikasta on tullut merkittävä osa vaalien ennakkolaskentaa, tilastointia ja television tulosohjelmia.

– Suomessa käytetään nykyään tietotekniikkaa kaikissa muissa vaalien vaiheissa paitsi itse äänestämisessä. Seuraava askel on internetäänestys, Lamppula toteaa.

Viron kokemukset rohkaisevat

Väitöstutkimuksessa internetäänestyksen hyviä puolia selvitettiin kahden Suomessa toteutetun kansalaiskyselyn ja Virosta saatujen kokemusten avulla. Niiden perusteella nykyistä useampi suomalainen äänestäisi vaaleissa, jos äänen voisi antaa netin kautta.

Virossa internetäänestys on ollut käytössä valtakunnallisissa vaaleissa vuodesta 2005 lähtien. Lamppulan mukaan virolaisten äänestysaktiivisuus on noussut muutamia prosentteja kuluneen kymmenen vuoden aikana, kun taas Suomessa vaalien äänestysprosentit ovat pikemminkin laskeneet saman verran.

– Muutaman prosentin kasvu äänestysaktiivisuudessa ei ole radikaali muutos, mutta olisi se parempi kuin äänestysprosentin jatkuva pieneneminen, sanoo Lamppula.

Jos nettiäänestys otettaisiin käyttöön, ennakkoäänestysaikaa voitaisiin pidentään vaalipäivään asti. Lamppulan mukaan se nostaisi etenekin nuorten äänestämisprosenttia.

– Nuoret tekevät äänestämisepäätöksen usein varsin myöhään.

Uusilla kokeiluilla yritetään pyyhkiä vanhat epäonnistumiset

Nettiäänestystä on pohdittu myös eduskunnassa. Sitä varten perustettu työryhmä ehdotti tänä keväänä, että äänestämistä internetin välityksellä kokeiltaisiin Suomessa kunnallisissa neuvoa-antavissa kansanäänestyksissä. Nelivuotinen kokeilu on tarkoitus aloittaa vuosien 2016–2017 aikana.

Tekniikka alkaa olla suomalaisille hyvin tuttua. Lähes joka kodissa on tietokone, jolla hoidetaan esimerkiksi pankkiasioita. Miksi ei voitaisi myös äänestää tietokoneella?

Antti Lamppula

Lamppulan mukaan tällä kokeilulla on tarkoitus tarjota suomalaisille myönteisiä kokemuksia tietokoneella äänestämisestä. Edellisestä sähköisen äänestyksen kokeilusta niitä tuskin jäi suomalaisille.

Vuoden 2008 kunnallisvaaleissa sähköistä äänestystä kokeiltiin kolmessa kunnassa. Tuolloin äänet annettiin tietokoneella äänestyspaikalla. Äänestäminen kuitenkin epäonnistui, ja vaalit jouduttiin toimittamaan uudelleen näissä kunnissa.

Lamppula muistuttaa, että sähköinen äänestäminen hylättiin vuoden 2008 jälkeen myös järjestelmän kalliin hinnan takia.

– Jokaiselle äänestyspaikalle olisi täytynyt hankkia laitteet ja tukihenkilöt sitä varten, kertoo Lamppula.

Verkkoäänestykseen tarvittava järjestelmä maksaisi paljon, mutta pitkällä aikavälillä vaalien kustannukset vähenisivät nykyisestä. Osa suomalaisista äänestäisi kotonaan sähköisesti, joten esimerkiksi äänestyslippujen manuaaliseen laskentaan tarvittaisiin aiempaa vähemmän vaalivirkailijoita.

Tietoturva ja vaalisalaisuus mietityttävät

Lamppula nostaa väitöstutkimuksessa esiin myös tietoturvaan ja vaalisalaisuuteen liittyvät ongelmat.

Virossa vaalisalaisuuden säilyttämiseksi oman äänen voi lähettää useita kertoja internetin kautta. Vain viimeinen niistä otetaan huomioon ääntenlaskennassa.

Äänestyksen tietoturvan takaaminen on sujunut maailmalla vaihtelevasti.

– Virossa ei ole ollut ongelmia tekniikan tai hakkereiden takia. Hollannissa verkkoäänestyksestä luovuttiin, kun sähköinen järjestelmä osoittautui liian haavoittuvaiseksi, kertoo Lamppula.

"Väkisin uudistus ei onnistu"

Tällä vuosikymmenellä vaaliuurnille ei todennäköisesti päästä kotisohvilta käsin, mutta Lamppula odottaa tulevaa vuosikymmentä luottavaisin mielin:

– Tekniikka alkaa olla suomalaisille hyvin tuttua. Lähes joka kodissa on tietokone, jolla hoidetaan esimerkiksi pankkiasioita. Miksi ei voitaisi myös äänestää tietokoneella?

Nettiäänestys vaatisi muutosta vaalilainsäädäntöön, mutta tärkeintä on, että itse äänestäjät haluavat ottaa sen käyttöön.

– Väkisin uudistus ei onnistu, toteaa Lamppula.

Antti Lamppulan väitöskirja Tietotekniikan käyttö ja kehittämismahdollisuudet yleisten vaalien toimittamisessa Suomessa tarkastetaan perjantaina 16. lokakuuta kello 12 Tampereen yliopistolla.