Kiinnostus koodiin täyttää naisten ohjelmointikurssit – tarvitaanko tulevaisuudessa enää vain naisten koodikouluja?

Naisten koodauspaja Rails Girls kannustaa naisia IT-alalle. Toiveissa on, että tulevaisuudessa koodaustyöpajoja ei tarvitse alleviivata erikseen naisille.

internet
Naisia tietokoneiden ääressä.
Karri Saarinen

Naisille suunnatut koodauskurssit ovat yhä suositumpia. Ensimmäinen naisille suunnattu Rails Girls -koodaustyöpaja järjestettiin Helsingissä viisi vuotta sitten.

Kurssi saapuu nyt ensimmäistä kertaa Jyväskylään. Ensimmäinen kurssi täyttyi nopeasti 20–40-vuotiaista naisista, pääasiassa korkeakouluopiskelijoista.

Yhteiskunnassa mielletään, että jotkin asiat ovat enemmän miesten tai naisten heiniä.

Laura Browne

Joukkoon valikoitui hakemusten perusteella joukko naisia, joilla ei ole entuudestaan minkäänlaista kokemusta koodaamisesta.

Osaaminen on kuitenkin tarpeen varsinkin tulevaisuudessa. Yhä useampien palveluiden muuttuessa sähköisiksi, koodin ymmärtäminen nousee arvoonsa. Koodaustyöpajasta on hyötyä, vaikkei olisi koodaajaksi tai it-alan arkkitehdiksi muuttumassakaan.

– Kurssi antaa hyvän kuvan ohjelmointikielestä ja vaikkei pääsisi koodarin uralle, kurssi auttaa monessa työssä: palveluiden tuottamisessa, joka koko ajan elektronisoituu. Saa peruskäsityksen, millaisten palikoiden päälle elektronisten palveluiden koodi perustuu, Laura Browne, yksi Jyväskylän Rails Girls -työpajan järjestäjistä, sanoo.

Rohkaisu tarpeen

Rails Girls -ohjelmintipajan takana on Linda Liukkaan ja Karri Saarisen vuonna 2010 perustama vapaaehtoisjärjestö. Työpajoissa tytöt ja naiset saavat ensikosketuksen koodaamiseen.

Kurssien suosio kertoo, että naiset ovat kiinnostuneita ohjelmoinnista ja koodaamisesta, mutta miksi tarvitaan erikseen vain ja ainoastaan naisille suunnattuja kursseja?

– Yhteiskunnassa mielletään, että jotkin asiat ovat enemmän miesten tai naisten heiniä. IT-puolella on selkeä naisvajaus ja monimuotoisuus alalla jää vajaaksi. Alalle tarvitaan molempia sukupuolia, Browne sanoo.

Sukupuoli ei näy sisällössä

Kurssien kohdentaminen vain naisille houkuttelee mukaan ne, jotka ovat ehkä koodaamisen mahdollisuuden sulkeneet pois mielestään.

– Jos olisi vaikka vain Koodauksen alkeet -työpaja, se ei välttämättä puhuttelisi naisia, jotka eivät ole aiemmin nähneet itseään opettelemassa koodausta. Kun sanotaan, että tämä on erityisesti naisille, se houkuttaa kohderyhmää.

Se, että koodauspaja on suunnattu naisille, ei näy kurssin sisällössä. Browne kuitenkin näkee, että naisten pitäisi näkyä enemmän IT-alalla. Ei sukupuolensa vaan erilaisten elämänkokemusten ja tarpeiden vuoksi.

– Kärjistetysti voisi sanoa, että nykyään tehdään sovelluksia ja appeja, jotka ovat tekijöidensä näköisiä. Myöskin naisten tarpeet ja pehmeämmät arvot voivat näkyä alalla, millaisia palveluita muutetaan elektroniseen muotoon.

Browne korjaa, että naisten pyrkiminen IT-alalle tuskin käynnistää meikkaus- ja shoppailusovellusten määrän räjähdystä.

Koodausta kaikille, sukupuoleen katsomatta?

Vaikka kurssien kohdentamisen sukupuolen mukaan voisi ajatella vain tuovan esiin IT-alalla jo vallitsevia sukupuolirooleja, uskoo Browne pidemmällä aikavälillä stereotypioiden hälvenevän.

– En usko, että tämä pitkällä tähtäimellä tarkoittaisi sitä, että naiset eristettäisiin IT-veljeskunnasta omaksi alakunnakseen. Tärkeintä on saada ihmisille läpi niitä tarinoita, että naisia on it-alalla ja he pärjäävät siellä ja heillä on annettavaa sille alalle.

Browne uskoo, että tulevaisuudessa ei tarvitse enää alleviivata kursseja erikseen naisille. Muutosta suuntaan, jossa naisia nähdään enemmän alalla, on jo nähtävissä.

Naisille erikseen suunnattuja ohjelmointikursseja ehkä siis tarvitaan nyt, jotta niitä ei enää tarvittaisi tulevaisuudessa.