1. yle.fi
  2. Uutiset
  3. Ulkomaat

EU ja Turkki pysäyttävät pakolaiset ”käsi kädessä”

Eurooppa yrittää hillitä pakolaisten tuloa Eurooppaan parantamalla heidän olojaan Turkissa ja sitouttamalla Turkkia huolehtimaan, etteivät pakolaiset lähde jatkamaan matkaa. 

Kuva: Yannis Kolesidis / EPA

Euroopan pääministerit hyväksyivät torstain huippukokouksessa suunnitelmat syventää yhteistyötä Turkin kanssa. EU-komissio on hionut suunnitelmaa yhdessä Turkin hallinnon kanssa. Turkki on sanonut suunnitelman olevan vasta luonnos, EU:n mukaan nyt ryhdytään töihin.

Pohdimme peruskysymyksiä, miksi EU löysi Turkista kumppanin, vaikka tähän asti suhteessa on ollut ongelmia muun muassa ihmisoikeuskysymyksien takia.

1. Miksi tähän on ryhdytty?

Pakolaisten virta Eurooppaan on voimistunut idästä Turkin suunnasta. Eurooppaan on tullut tänä vuonna noin 700 000 turvapaikanhakijaa tai paperitonta siirtolaista. Heistä noin 150 000 on ylittänyt Välimeren keskiosista ja saapunut Italiaan, mutta jo 450 000 on tullut itäistä Välimerta pitkiin Turkin kautta, enimmäkseen Kreikkaan.

Neljä miljoonaa syyrialaista on lähtenyt Turkkiin, Libanoniin ja Jordaniaan. Euroopan unionin johtajat pelkäävät, että Lähi-idästä tulee vielä suuria määriä pakolaisia. Siksi EU haluaa, että heidät pysäytetään ennen kuin pääsevät Euroopan rajalle.

2. Mihin EU pyrkii suunnitelmalla?

EU-komission julkaiseman suunnitelman mukaan tarkoitus on yhtäältä helpottaa pakolaisten oloja Turkissa ja samaan aikaan hillitä turvapaikanhakijoiden tuloa Turkin läpi Eurooppaan. Turkissa on 2,2 miljoonaa Syyrian pakolaista. Komissio kehuu suunnitelmassa, että Turkki on hoitanut pakolaiskysymystä kiitettävästi.

Eurooppa-neuvoston puheenjohtaja Donald Tusk sanoi kuitenkin torstai-iltana suoraan, että kyse on kaupankäynnistä, jossa "me autamme teitä, ja te autatte meitä."

3. Mitä EU haluaa Turkilta?

Turkki lupautuu sopimuksessa vahvistamaan rannikkovartiostonsa partiointia ja merialueiden valvontaa, tarvittaessa myös yhdessä EU-maiden kanssa. Turkki lupaa myös ottaa vastaan kiinniotetut siirtolaiset, jotka eivät ole suojelun tarpeessa.

Turkki sitoutuu puuttumaan entistä tiukemmin ihmissalakuljetukseen, ja jakamaan tietojaan ihmissalakuljettajista EU-maiden kanssa.

Eurooppa haluaa myös Turkin parantavan maassa jo olevien pakolaisten oloja.

4. Mitä Turkki haluaa vastineeksi?

EU-maat lupasivat torstai-illan huippukokouksessaan vauhdittaa neuvotteluja Turkin viisumivapaudesta. Asiaa tarkastellaan keväällä 2016. Turkin on silti täytettävä EU:n asettamat ehdot viisumivapaudelle. Turkki haluaa myös jouduttaa EU-jäsenyysneuvotteluita.

5. Kuka maksaa?

Eurooppa lupaa Turkille myös rahallista tukea pakolaisten tilanteen helpottamiseksi. Turkki on pyytänyt kolmea miljardia euroa lisärahaa. Komission mukaan EU-budjetista voidaan tähän tarkoitukseen ottaa 500 miljoonaa euroa, mutta rahaa tarvitaan myös jäsenmailta.

Euroopalle on edullisempaa maksaa pakolaisten huolehtimisesta Turkille kuin ottaa heidät tänne.

Turkki kertoo itse käyttäneensä yli kahden miljoonan pakolaisen hoitamiseen seitsemän miljardia euroa, ja saanut vain yhden miljardin ulkoista apua.

Esimerkiksi Saksa käytti viime vuonna 200 000 pakolaisesta huolehtimiseen 2,4 miljardia euroa.

6.  Ulkoistaako EU vastuuta Turkille?

Omasta mielestään Euroopan johtajat eivät ulkoista vastuuta, vaan Turkista on tehty kumppani, jonka kanssa EU tekee yhteistyötä ”käsi kädessä”. Euroopan unioni katsoo huolehtivansa pakolaisten oikeuksista, koska se tukee pakolaisten selviämistä Turkissa.

EU-lähteet myöntävät myös ongelmia: syyrialaislapset eivät pääse kouluun Turkissa eivätkä aikuiset töihin, ja näihin EU haluaa Turkilta parannuksia.

Samaan aikaan EU kuitenkin siirsi pääministereiden pöydästä myöhempään ajankohtaan raportin, jossa olisi käsitelty Turkin EU-jäsenyyshakemusta. Sen on arveltu olevaan kiusallinen Turkin presidentille. EU-lähteet kertovat, että jäsenyyden ehdoista talouskehitys menee hyvään suuntaan, mutta eivät ota kantaa, kuinka ihmisoikeusasiat etenevät. Vaikeita asioita ovat myös kurdien asema ja Kyproksen tilanne.

Eurooppa kuitenkin katsoo huolehtivansa pakolaisten ihmisoikeuksista. Turkista Euroopan rajalle tulevien turvapaikanhakijoiden hakemukset käsitellään kuten tähänkin asti.