Seuraa pituuttasi: "Viiden sentin lyhenemisestä pitäisi hälytyskellojen soida"

Oman pituuden mittauttaminen on tärkeätä myös aikuisiällä. Osteoporoosi voi syödä pituudesta useita senttejä.

Kotimaa
mittanauha
Yle / Jyrki Lyytikkä

Ovenkarmi on vedetty täyteen viivoja. Niiden viereen on kirjoitettu nimi ja senttimäärä. Lasten pituuskasvua seurataan tarkkaan niin kotona, neuvolassa kuin koulussakin. Kasvuiän jälkeen pituuteen ei enää kiinnitetä suurtakaan huomiota. Luustoliiton mukaan kuitenkin kannattaisi.

Kumaruus ehkä merkki osteoporoosista                  

Luustoliiton toiminnanjohtajan Ansa Holmin mukaan kumarassa kulkeminen ei kuulu normaaliin ikääntymiseen, vaan se on yleensä seurausta osteoporoosista. Nikamassa on murtumia ja kävelyasento on sen vuoksi mennyt huonoksi.

– Jos pituus ikääntyessä lyhenee viisi senttiä, hälytyskellojen pitäisi alkaa soida sekä lääkärillä että ihmisellä itsellään.

Holmin mukaan olisikin erittäin tärkeätä, että ihmiset mittaisivat pituuttaan myös aikuisiällä.

– Pituuden mittaaminen ei ole tärkeätä vain kasvuvaiheessa, vaan myös ikääntyessä pituutta kannattaa ehdottomasti seurata.

Kolme ainetta luukatoa vastaan

Perimä saattaa altistaa osteoporoosille. Luustoliiton toiminnanjohtajan Ansa Holmin mukaan noin 60-80 prosentilla suomalaisista on alttius sairastua siihen. Hän korostaakin elintapojen merkitystä.

– Kannattaa pitää huolta terveellisestä ja monipuolisesta ravinnosta. Ravinnosta tulee saada riittävästi kalsiumia, proteiinia ja D-vitamiinia. Lisäksi liikunta on erittäin tärkeätä.

"Kuudes luusto menossa"

Luusolumme uusiutuvat keksimäärin kymmenessä vuodessa. Saman luuston kanssa ei mennä syntymästä hautaan.

– Meikäläiselläkin on menossa kuudes luusto.

Tehokkainta luuston uusiutuminen on lapsilla ja nuorilla. Luu voi vielä vahvistua varsinaisen pituuskasvun päättymisen jälkeenkin. Suurin luun määrä eli luun huippumassa saavutetaan Luustoliiton mukaan 20 ikävuoden vaiheilla. Tätä niin sanottua luustopankkia syödään elinvuosien karttuessa.