Arvokkaasta suosta tieto maanomistajalle

Lapin Ely-keskus lähettää lokakuun aikana kirjeitä arvokkaiden suoalueiden omistajille. Kirje ei tarkoita, että alueesta tulee suojelukohde.

Kotimaa
Hilloja suolla.
Urpo Taskinen

Ympäristöministeriö on selvittänyt valtakunnallisesti luonnonarvoiltaan arvokkaat suoalueet Pohjois-Suomessa. Työllä on valmisteltu soidensuojelun täydentämistä.

Lapissa arvokkaita suokohteita on löytynyt 29 ja niiden yhteispinta-ala on reilut 25 000 hehtaaria.

Pohjois-Pohjanmaalla suoalueita on 52 ja Kainuussa 49. Yhteensä Pohjois-Suomen arvokkaiden soiden pinta-ala on noin 60 000 hehtaaria, josta noin puolet on yksityisiä suoalueita.

Uusia suojelutoimia esitetään ympäristöministeriön mukaan vain valtion omistamille suoalueille. Muilla arvokkailla suoalueilla maankäyttöä ei tulla rajoittamaan.