Poroaidassa liehuvat nauhat estävät lintujen törmäämisen

Poroaitojen merkitseminen vähentää riistalintujen törmäämisiä ja kuolleisuutta. Lapin yliopiston Arktinen keskus, Metsähallitus ja Luonnonvarakeskus testasivat erilaisia merkitsemistapoja Lapin poroaidoilla.

Kotimaa
Vuorkágovas cagganáidi Sattasniemi balgosis.
Elina Melamies / Yle

Metsäkanalinnuista riekko, teeri ja metso ovat alttiita törmäämään poroaitaan.

Kokeilussa merkittiin noin 140 kilometriä poroaitoja erivärisillä muovi- ja alumiinifolionauhoilla sekä vaijerilla. Aidat tarkastettiin kuukausittain ja riistaeläinten törmäykset laskettiin.

Testissä selvisi, että erilaisista nauhoista keltainen nauha vähensi törmäyksiä eniten. Myös vaijerimerkintä vähensi törmäyksiä.

Aitojen merkinnällä voidaan myös ohjata hirvet ylittämään aita halutusta kohdasta, millä vähennetään aitojen korjaustarvetta.

Kokeilussa selvisi, että muovinauhaa voi käyttää vain suojaisilla alueilla, sillä se kuluu aukeilla paikoilla pian pois.

Kaikkia törmäyksissä kuolleita lintuja ei löydetä, koska ne päätyvät pian toisen eläimen ruoaksi. Aidoille suunnatut riistakamerat kertoivat, että useimmiten raadon nappaa korppi, näätä tai kettu.

Tutkimusta rahoitti myös Euroopan aluekehitysrahasto.