Ilveksiä saa ampua lähes 500

Poronhoitoalueen ulkopuolella saa kuluvalla metsästyskaudella kaataa enintään 497 ilvestä. Viime vuonna kiintiö saaliiksi jäi 477 ilvestä, kun kiintiö oli 503 eläintä.

luonto
Ilves
Riistakameran kuvaa ilveksestä.Yle

Maa- ja metsätalousministeriö vahvisti saaliskiintiön maanantaina.

Poronhoitoalueen ulkopuolelle sallittua saalismäärää ei esitetä, koska ilveskannan arviointi siellä on epävarmaa. Ilveksen aiheuttamat porovahingot ovat edelleen huomattavat. Vuonna 2014 ilveksen aiheuttamia porovahinkoja korvattiin noin yhden miljoonan euron edestä.

Itäisessä Suomessa saaliskiintiötä kasvatettiin kymmenellä luvalla metsäpeuran turvaamiseksi. Kainuussa tehdyt metsäpeurojen vasaseurannat osotitavat, että vasoista vain kolmasosa oli enää hengissä elo-syyskuussa. Kiintiön suurentamisen turvin voidaan alueen ilveskantaa pienentää.

Suomessa arvioidaan elävän 2700-2900 ilvestä. Ilveskanta on vahvistunut huomattavasti 2000-luvulla. Kannanhoidollisella metsästyksellä pyritään pitämään ilvesten määrä hallinnassa.