1. yle.fi
  2. Uutiset
  3. talous

Suomen Pankin lääke investointipulaan: Luova tuho käyntiin

Suomen Pankki herättelee hallitusta parantamaan kilpailun edellytyksiä sääntelyä purkamalla. Näin Suomeen voitaisiin saada vihdoin lisää investointeja, jotka taas toisivat vientituloja ja uusia työpaikkoja.

Talous
Puuta nostetaan UPM:n Kymin sellutehtaan uuteen kuorimoon.
Puuta nostettiin UPM:n Kymin sellutehtaan uuteen kuorimoon kesäkuussa. UPM:n 160 miljoonan euron investointi Kymin sellutehtaaseen käynnistyi viime keväänä.Antti Aimo-Koivisto / Lehtikuva

Jotta uudet ideat, tuotteet ja firmat pääsisivät lentoon, olisi käynnistettävä paljon puhuttu luova tuho. Uusille yrityksille pitäisi luoda hyvät mahdollisuudet haastaa vanhat yritykset.

Suomen Pankin tutkijoiden mukaan kilpailun edellytysten parantaminen sääntelyä purkamalla onkin yksi keskeinen keino uuden luomisessa. Myös koulutukseen on panostettava.

Suomen Pankki pohtii Suomeen tehtävien investointien vaimeutta talousneuvostolle laatimassaan raportissa (siirryt toiseen palveluun). Neuvosto sai pyytämänsä raportin maanantaina. Talousneuvosto on hallituksen, etujärjestöjen ja Suomen Pankin välinen yhteistyöelin.

Yhtiö päättää investointipaikasta itsekkäästi

Raportissa muistutetaan, että yrityksen on usein helppo valita investoinnin sijaintipaikka useamman eri maan joukosta. Jotta investointipäätös osuisi Suomeen, firmojen toimintaympäristön pitää olla tarpeeksi hyvä. Siihen voidaan taas vaikuttaa talouspolitiikalla.

Yritykset tekevät investointipäätöksiään pitkälti tulevaisuutta koskevien odotusten perusteella. Niinpä julkisen talouden kestävyyden varmistava politiikka osaltaan tukee investointeja.

Jos toisaalta julkisen talouden kestävyys on vaakalaudalla, myös yritysten verotukseen liittyy epävarmuutta. Se taas heikentää investointien todennäköisyyttä.

Talouden kasvuedellytyksiä parantamalla investointien todennäköisyyttä voitaisiin puolestaan parantaa, koska se vahvistaa firmojen uskoa tulevaisuuteen.

Suomen Pankin mukaan kasvua saataisiin aikaiseksi erilaisilla rakenneuudistuksilla. Näin voitaisiin lisätä myös asuntojen ja työvoiman tarjontaa.

Raportti nostaa rakenneuudistusten lisäksi keskeiseen osaan kustannuskilpailukyvyn parantamisen. Jos siinä onnistutaan, firmojen edellytykset työllistää ja investoida paranevat.

Edelleen työmarkkinoiden pitäisi toimia siten, etteivät ne hidasta ihmisten siirtymistä alalta toiselle ja tehtävältä toiselle. Liioin Suomen yleisen kustannustason ei saa olla niin korkea, että se estäisi korkean tuottavuuden tehtävien sijoittumisen Suomeen.

Investoinnit vähentyneet ja voivat vähentyä yhä  

Euroopassa tuotannolliset investoinnit ovat olleet kauttaaltaan vaimeita finanssikriisistä lähtien. Suomessa ne ovat vuodesta 2008 lähtien supistuneet enemmän kuin useimmissa muissa kehittyneissä talouksissa.

Suomen Pankin mukaan investoinnit ovat heikentyneet eniten teollisuudessa. Tehdasteollisuudessa investointien määrä supistui vuosina 2008–2014 noin 40 prosenttia.

Grafiikkaa.
Yle Uutisgrafiikka

Viime aikoina investoinnit ovat kääntyneet kasvuun euroalueella. Suomessa sen sijaan kasvusta ei ole merkkejä, vaan investoinnit ovat yhä supistuneet.

Raportissa pohditaankin, että yritykset saattavat ennakoida tuotannon heikkoa kehitystä tulevaisuudessa ja vetävät investointejaan jo nyt alaspäin.

Yhtenä syynä vaimeisiin investointinäkymiin pidetään väestökehitystä. Väestön ikääntyessä työikäinen väestö vähenee, jolloin investointien tarvekin vähenee.