Jos lapsesi jää kiinni näpistyksestä – tässä seuraukset

Alle 18-vuotiaiden tekemiä näpistyksiä selvitellään nykyään usein myös tuomioistuimissa. Poliisin puuttuessa asiaan, vähimmäisseuraus on soitto huoltajille sekä lastensuojeluilmoitus.

Kotimaa
Näpistelijä kaupassa.

1. Rikos havaitaan paikan päällä

Asianomistajalla ja esimerkiksi kaupan muilla asiakkalilla on kiinniotto-oikeus ja he saavat käyttää tarvittavaa voimaa siinä. He saavat pitää rikoksen tekijää kiinni ja viedä hänet esimerkiksi takahuoneeseenkin odottamaan poliisin saapumista paikalle. Asianomistajalla ei ole velvollisuutta kutsua paikalle poliisia.

2. Poliisi saapuu paikalle

Poliisin ensimmäinen kysymys on, että vaatiiko asianomistaja rangaistusta teosta. Jos asianomistaja ei vaadi rangaistusta, silloin poliisi soittaa vain vanhemmille ja tekee lastensuojeluilmoituksen. Asianomistajarikoksen kohdalla ei ole myöskään velvollisuutta ilmoittaa poliisille.

Näpistys on varkausrikosten lievin tekomuoto. Yleensä se on vähäinen omaisuusrikos ja siihen ei liity esimerkiksi murtautumista. Varkauden kohdalla on kyse useiden satojen eurojen arvoisesta omaisuudesta.

3. Mikäli asianomainen vaatii rangaistusta

Jos asianomistaja vaatii rangaistusta, poliisin ensimmäinen kysymys on, suostuuko hän sakkomenettelyyn, eli rangaistusvaatimusmenettelyyn. Jos asianomistaja suostuu siihen, sakko kirjoitetaan paikalla samantien.

4. Mikäli asianomainen ei suostu sakkomenettelyyn

Jos asianomistaja ei suostu sakkomenettelyyn, niin sen jälkeen asia siirtyy tuomioistuimen käsiteltäväksi. Silloin poliisi tekee normaalisti kuulustelut ja esitutkintapöytäkirjan. Näpistelijä haastetaan käräjäoikeuteen ja asia käsitellään siellä. Asianomistaja saa itse valita, annetaanko tekijälle sakko suoraan, vai joutuuko asian kanssa menemään tuomioistuimeen. Osa kaupoista on tehnyt periaatepäätöksen, että näpistelijöiden kohdalla mennään aina pitkän kaavan kautta.

5. Seuraus

Tekijän ollessa yli 15-vuotias, tekijä saa sakon. Lisäksi joutuu korvaamaan tuotteen sisäänostohinnan, mikäli se on kärsinyt vaurioita tai se on esimerkiksi syöty.

Lisäksi alle 18-vuotiaden kohdalla poliisi soittaa aina huoltajille ja tekee lastensuojeluilmoituksen sosiaaliviranomaiselle. Alle 15-vuotiaan kohdalla, seuraus on muuten sama mutta se sakko jää tulematta. 15-17 vuotiaan tekijän kohdalla teosta jää myös merkintä rikosrekisteriiin.