Asukkaat eivät halua jätevedenpuhdistamoa naapuriinsa Hyväristönmäellä

Lappeenrannan Hanhijärven alueen kyläläiset ja maanomistajat jättivät yli 40 muistutusta Hyväristönmäen jätevedenpuhdistamon ympäristölupahakemuksesta. Heidän mielestään jätevedenpuhdistamon oikea paikka on Kukkuroinmäen jätekeskus.

jäteveden käsittely
Suunniteltu jätevedenpuhdistamon sijoituspaikka.
Yle

Lappeenrannan eteläpuolella sijaitsevien Hanhijärven, Karkkolan ja Ojala-Tuomelan asukkaat eivät halua jätevedenpuhdistamoa naapuriinsa.

Kyläläiset ja maanomistajat ovat jättäneet Aluehallintovirastolle yhteensä 41 muistutusta ja mielipidettä Hyväristönmäen jätevedenpuhdistamon ympäristölupahakemuksesta ja toiminnan aloittamislupahakemuksesta. Luvanhakija on Lappeenrannan Lämpövoima Oy.

Mielipiteillä ja muistutuksilla on yhteensä noin 250 allekirjoittajaa. Suurin osa allekirjoittajista on huolissaan Hyväristönmäen jätevedenpuhdistamon vesistö- ja hajuvaikutuksista.

Yhteinen uhka yhdistää kyläläisiä

– Tuskinpa kukaan haluaa asua jätevedenpuhdistamon naapurissa, sanoo noin puolen kilometrin päässä jätevedenpuhdistamon suunnitellusta rakennuspaikasta asuva Kari Taurama.

Hän sanoo, että jätevedenpuhdistamon vastustamisesta on tullut kyläläisten yhteinen asia.

– Meidän mielipide on, että vedetään kaupungista putki Kukkuroinmäkeen. Siellä on valmiit kentät. Maallikkona ajattelen myös niin, että keskittäminen tuo säästöjä, sanoo Taurama.

Lopullisen päätöksen tekee Aluehallintovirasto

Noin viiden kilometrin päässä Lappeenrannan ydinkeskustasta sijaitseva Hyväristönmäki on valittu jätevedenpuhdistamon rakennuspaikaksi monen selvityksen pohjalta. Puhdistamon purkupaikka, Rakkolanjoki, virtaa suunnitellun rakennuspaikan laidalla.

– Alueelle on tehty kaksivuotinen ympäristövaikutusten arviointi, erilaisia vaihtoehtovertailuja, pisteytys, jossa on huomioitu ympäristö- ja kustannusvaikutuksia ja riskitekijöitä. Lisäksi on tehty elinkaarianalyysi, kertoo Lappeenrannan Lämpövoiman vesi- ja ympäristöpäällikkö Riitta Moisio.

Ympäristölupaa hakenut Lappeenrannan Lämpövoima Oy on käsitellyt hakemuksesta annetut muistutukset, ja jättää tänään vastineensa luvan käsittelijälle eli Aluehallintovirastolle.

– Loppukädessä Avi ratkaisee asian eli hyväksyykö se tämän paikan ja millä ehdoilla. Sieltä se lopullinen päätös sitten saadaan, sanoo Moisio.

Aluehallintoviraston päätöstä jouduttaneen odottamaan vuosi tai pari.