Avi: Terveyskeskus ei saa periä maksua Kelan tukiin tarvittavista lääkärintodistuksista

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto puuttuu Parkanon terveyskeskuksen käytäntöön periä asiakkailta maksu niin sanotuista B-lausunnoista, joita tarvitaan monia Kelan tukia haettaessa.

terveys
Stetoskooppi.
Harri Vähäkangas / Yle

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto ottaa kantaa terveyskeskuksissa kirjoitettavien lääkärintodistusten maksuttomuuteen.

Viraston saaman asiakaspalautteen mukaan Parkanon terveyskeskus on perinyt asiakkailtaan maksun niin sanotusta B-lausunnosta, jota tarvitaan monia Kelan tukia haettaessa. Avin linjauksen mukaan terveyskeskukset eivät saa periä maksua tällaisista lääkärintodistuksista tai -lausunnoista. On asiakasmaksulain vastaista periä maksua näistä todistuksista.

Avin mukaan lakia ei voi tulkita niin, että pitkäaikaisen sairauden lääkehoidon kustannusten korvauksiin tarvittava ja viranomaisen vaatima lääkärintodistus ei liittyisi hoitoon. Epäselvissäkin tapauksissa lääkärintodistuksen ja -lausunnon pitäisi olla maksuttomia asiakkaan edun mukaisesti.

B-lausuntoja tarvitaan esimerkiksi Kelan erityiskorvauksen hakemiseksi pitkäaikaissairauden lääkehoidon kustannuksiin, Kelan kuntoutukseen haettaessa ja pitkäaikaisen sairasloman tarpeen osoittamiseksi.

Tieto linjauksesta välitetään kaikille Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston toiminta-alueen terveyskeskuksille.

Avi ei ota kantaa muiden lääkärintodistusten maksuttomuuteen tuoreella päätöksellään.