Miljoona suomalaista elää melun keskellä

Lähes miljoona suomalaista asuu alueilla, joilla ympäristön äänien taso ylittää 55 desibeliä. Suurin melun aiheuttaja on liikenne. Myös teollisuus ja esimerkiksi rakennustyömaat sekä erilaiset ulkoilmatapahtumat nostavat ympäristön melutasoa.

Kuva: Risto Degerman / Yle

Yksi suurimmista melun aiheuttajista on liikenne. Varsinkin vilkasliikenteisten väylien varsilla liikenteen melu nousee selvästi ohjearvojen yläpuolelle.

Ympäristökeskuksen arvion mukaan yli miljoona suomalaista asuu alueilla, joilla äänentaso ylittää valtioneuvoston hyväksymät ohjearvot. Eniten meluhaittoja on Etelä-Suomessa ja suurissa kaupungeissa.

Muutaman vuoden takaisen selvityksen mukaan Oulussa noin neljännes kaupunkilaisista altistuu melulle.

Melua aiheuttavat eniten auto- ja junaliikenne. Lentoaseman ympäristössä melua aiheuttavat lentokoneiden ja helikopterien nousut ja laskeutumiset.

Suurin melusaasteen lähde on moottoritie

Syntyneitä meluhaittoja yritetään useimmiten hillitä rakentamalla pahimpien melulähteiden ympäristöön meluesteitä. Ongelmana on kuitenkin rahan puute. Oulussa tavoitteeksi on asetettu se, että melusta kärsivien määrä ei lisäänny ja meluntorjunta kohdistuu nimenomaan kohteisiin, joissa altistumistaso on korkea.

Vaikka melun aiheuttamia haittoja on jo vuosia yritetty vähentää rakentamalla meluaitoja ja massiivisia äänivalleja, on kaupungin läpi kulkeva ja erittäin vilkasliikenteinen moottoritie edelleen Oulun selvästi suurin melusaasteen lähde.

Liikenteen muiden pääväylien aiheuttamat haitat ovat myös merkittäviä, mutta niiden synnyttämät meluvyöhykkeet ovat moottoriteitä selvästi kapeampia.

Hyvä suunnittelu vähentää melua

Oulun kaupunkialueen selvästi suurin melun lähde on kaupungin läpi kulkeva moottoritie. Kartalla torstaiaamun aikana mitattuja äänentasoja satunnaisesti valituissa kohteissa. Kuva: Yle

Valtioneuvoston ohjeistuksen mukaan ympäristön melutaso ei saisi ylittää keskimäärin 55 desibeliä päivällä aamuseitsemän ja iltakymmenen välillä vanhoilla asuinalueilla.

Uusilla alueilla meluongelmia pyritään hillitsemään kaavoittamalla alueet niin, että mahdollisia meluongelmia estetään jo ennakkoon. Valtioneuvoston määräysten tavoitteena onkin, että uusilla alueilla melutaso jäisi vanhoja, jo rakennettuja alueita pienemmäksi erityisesti yöaikaan.

Melusta paljon haittaa

Mittauksessa käytettiin älypuhelimeen ladattavaa äänentasomittarisovellusta. Hetkellisiin mittaustuloksiin vaikuttavat esim. ohiajavat autot, lintujen laulu tai ohikulkijoiden puhe. Kuva: Risto Degerman / Yle

Suhtautuminen ympäristön ääniin on myös henkilökohtaista. Se mikä toiselle on melusaastetta, voi toiselle olla luonnollista elämän ääntä.

Esimerkiksi Oulun ympäristötoimeen on valitettu jopa trampoliinilla hyppivien lasten kiljahtelusta. Valittajan mielestä lapset olivat liian kovaäänisiä.

Kaupunkialueilla tai vaikkapa teollisuuslaitosten läheisyydessä äänen tasot ovat jo luonnostaankin korkeammat kuin maaseudulla tai luonnon helmassa.

Käytännössä useimmat sopeutuvat ympäristön ääniin ja esimerkiksi lentokenttien tai junaratojen läheisyydessä asuvat tottuvat niiden aiheuttamiin ääniin.

Ihmiskorvalla on tapana sopeutua ympäristön ääniin niin, että suhteellisen kovakin taustamelu saattaa tuntua luonnolliselta, vaikka jatkuva kova ääni aiheuttaakinkin myös ongelmia. Meluhaitat saattavat ilmetä esimerkiksi unihäiriöinä tai keskittymisvaikeuksina. Pitkään jatkunut altistuminen koville äänille voi myös heikentää kuuloa.