Komissio haluaa yhteisen talletussuojajärjestelmän Eurooppaan

Järjestelmä perustuisi jälleenvakuutukseen, ja kansalliset järjestelmät pysyisivät voimassa.

talous

Euroopan komissio on julkistanut toimenpiteitä talous- ja rahaliitto EMU:n vahvistamiseksi. Kyseessä on vahvistamisen ensimmäinen vaihe, joka loppuu 30. kesäkuuta 2017. Komission ehdotukset julkistettiin keskiviikkona Brysselissä.

Ensinnäkin komissio tahtoo, että Kansainvälisessä valuuttarahastossa IMF:ssä euroaluetta edustaa yksi ihminen, euroryhmän puheenjohtaja. Tämä selkiyttäisi euroalueen ulkoista edustusta.

Komissio haluaa myös yhteisen Euroopan talletussuojajärjestelmän. Järjestelmä perustuisi jälleenvakuutukseen, ja kansalliset järjestelmät pysyisivät voimassa. Näin rahoitusunioni vahvistuisi.

Sosiaaliseen oikeudenmukaisuuteen pitää kiinnittää entistä enemmän huomiota uusissa Kreikan-ohjelman kaltaisissa sopeutumisohjelmissa, sanoo komissio.

Lisäksi komissio ehdottaa kansallisia kilpailukykykomiteoita sekä Euroopan finanssipoliittista komiteaa antamaan neuvoja. Näin talouden ohjaus tehostuisi.