Helsinki lyttää tulorajojen palauttamisen valtion tukemiin vuokra-asuntoihin

Asuntolautakunnan mukaan uudistus lisäisi työmäärää ja kustannuksia kohtuuttomasti sen mahdollisiin hyötyihin nähden. Hallitus haluaisi tulorajat takaisin, jotta halvimmat vuokra-asunnot kohdistuisivat kaikkein pienituloisimmille.

Kotimaa
Kerrostalo
Kare Lehtonen / Yle

Helsinki on asettumassa poikkiteloin hallituksen kaavailuille palauttaa tulorajat valtion tukemiin vuokra-asuntoihin.

Hallitus ehdottaa tulorajojen palauttamista Helsingin ja Tampereen seudulla, jotta markkinahintaa edullisemmat, valtion tukemat vuokra-asunnot kohdistuisivat niitä kaikkein kipeimmin tarvitseville.

Tällä hetkellä asukkaat valtion tukemiin ARA-asuntoihin valitaan asunnon tarpeen, varallisuuden ja tulojen perusteella. Kiinteää tulorajaa ei ole, eikä tuloja yleensä tarkisteta asumisaikana.

Asuntolautakunnan puheenjohtajan, vihreiden Vesa Peipisen mukaan uudistus tulisi kohtuuttoman kalliiksi sen mahdollisiin hyötyihin nähden.

– Tämä on aika surullista asuntopolitiikkaa hallitukselta ja asuntolautakunta tulee vastustamaan tätä esitettyä asetusmuutosta, Peipinen sanoo.

– Meidän näkemyksen mukaan tulorajojen palauttaminen lisää kohtuuttomasti hallintoa ja byrokratiaa verrattuna siihen hyötyyn, mitä tästä asetuksesta saadaan. Tällä tullaan luomaan kuntalaisille ja vuokralaisille uusi kannustinloukku ja vahvistetaan asuinalueiden sosiaalista eriytymistä.

Tulorajat poistettiin 2008

Tulorajat poistettiin asuntoministerin Jan Vapaavuoren toimesta vuonna 2008. Ympäristöministeriön selvityksissä parempituloisten osuuden ei ole havaittu kasvaneen vuokra-asujien joukossa. Pääkaupunkiseudulla on käynyt jopa päinvastoin: vuodesta 2005 vuoteen 2011 kahden alimman tuloluokan osuus on kasvanut asukkaiden joukossa 32:sta 34 prosenttiin.

Peipinen huomauttaa että niin sanottua Helsingin mallia, jossa vuokra-asunnoissa asuu monenlaista väkeä, on kansainvälisestikin kiitelty.

– Olemme pystyneet pitämään asuinalueet tasapainoisina ja välttäneet sellaiset kehityskulut kuin monissa muissa Euroopan maissa. Meillä ei ole slummiutuneita asuinalueita tai vuokrataloja. Siitä tavoitteesta haluttaisiin edelleen pitää kiinni.

Ympäristöministeriön luonnos asetusmuutokseksi on tänään torstaina Helsingin asuntolautakunnan käsiteltävänä. Virallisen kantansa kaupunki esittää ministeriölle marraskuun alussa, kaupunginhallituksen käsittelyn jälkeen.

Helsingin kaupunki on Suomen suurin vuokranantaja. Kaupungin omistamista vuokra-asunnoista noin 50 000 on valtion tuella rakennettuja. Asukkaita niissä on yhteensä lähes 100 000 ihmistä.