Verohallinto otti kantaa: Uber-toiminta on ansiotuloa, Airbnb-toiminta pääomatuloa

Verohallinnon mukaan Uber-toiminnan kaltainen ei-ammattimainen henkilönkuljetus on pääsääntöisesti niin pienimuotoista, ettei sitä pidetä verotuksessa elinkeinotoimintana.

Kotimaa
Uberin pääkonttorin edusta San Franciscossa, Yhdysvaltain Kaliforniassa.
Uberin pääkonttori sijaitsee San Franciscossa, Yhdysvaltain Kaliforniassa.John G. Mabanglo / EPA

Niin sanotusta Uber-toiminnasta eli ei-ammattimaisesta henkilönkuljetuksesta saatu tulo on veronalaista ansiotuloa, linjaa Verohallinto (siirryt toiseen palveluun).

Sen sijaan Airbnb-tyyppisestä satunnaisesta vuokraustoiminnasta saadut tulot ovat Verohallinnon mukaan veronalaista pääomatuloa.

Verohallinto kertoi tuoreesta kannanotostaan tänään torstaina. Tiedotteen mukaan kummassakin tapauksessa tulosta on mahdollista vähentää tulonhankkimisesta aiheutuneet kulut. Tulot ilmoitetaan veroilmoituksella.

Uber on kiistelty yhdysvaltalainen taksipalveluyhtiö. Se ei ole perinteinen taksiyritys, vaan kyytitilausten välittäjä.

Verohallinto katsoo, että ei-ammattimainen henkilönkuljetustoiminta on pääsääntöisesti niin pienimuotoista, ettei sitä pidetä verotuksessa elinkeinotoimintana. Verohallinto tähdentää tiedotteessaan, että se ei ota kantaa toiminnan lainmukaisuuteen ja on laatinut kannanottonsa olettaen, ettei Uber-toiminta edellytä liikennelupaa.

Airbnb-tyyppisessä toiminnassa asukas puolestaan voi ilmoittaa asuntonsa toiselle vuokrattavaksi.