Perussuomalaisille vaikea "Lex Vennamo" pois – ryhmän hajotessa tuki jää puolueelle

Lakimuutoksen jälkeen puolue saisi pitää puoluetukensa koko vaalikauden ajan, vaikka sen kansanedustajia loikkaisi toisiin puolueisiin tai perustaisi uuden ryhmän. Puoluetukea maksetaan kansanedustajien määrän mukaan.

politiikka
Eduskunnan täysistunto Helsingissä.
Eduskunnan täysistunto Helsingissä viime viikon tiistaina.Heikki Saukkomaa / Lehtikuva

Hallitus muuttaa puoluetuen maksamista koskevaa lainkohtaa eduskuntaryhmän hajotessa.

Puoluelaista poistetaan pykälä, jonka mukaan eduskuntapuolueelle maksettavaa tukea muutetaan, jos yli puolet ryhmän kansanedustajista luopuu jäsenyydestä.

Kohta tunnetaan myös "Lex Vennamona" Suomen Maaseudun Puolueen perustajan Veikko Vennamon mukaan. Laki säädettiin vuonna 1972 sen jälkeen, kun SMP:n eduskuntaryhmä oli hajonnut sisäisiin riitoihin. Loikkarit perustivat uuden ryhmän, ja veivät puoluetuen mukanaan.

Lainmuutoksen jälkeen puolue saisi pitää puoluetukensa koko vaalikauden ajan, vaikka sen kansanedustajia loikkaisi toisiin puolueisiin tai perustaisi uuden ryhmän.

Lain muuttaminen on kirjattu Juha Sipilän (kesk.) hallitusohjelmaan. Kirjaus tehtiin perussuomalaisten vaatimuksesta. Puolue haluaa välttää edeltäjänsä SMP:n kohtalon. SMP:n eduskuntaryhmä hajosi useisiin kilpaileviin ryhmiin 1990-luvun alussa, mikä vauhditti puolueen lopullista tuhoa ja konkurssia.

James Hirvisaaren viime vaalikaudella tapahtuneella erottamisella ja oman ryhmän perustamisella ei ollut vaikutusta perussuomalaisten tukeen.

Pienille puolueille rahaa toimintaan

Hallitus ehdottaa, että myös muut puolueet kuin eduskuntapuolueet voisivat saada jatkossa puoluetukea. Rahaa saadakseen puolueen pitäisi saada eduskuntavaaleissa kahden prosentin kannatus.

Lisäksi puoluetukea saavaa puoluetta ei jatkossa poistettaisi puoluerekisteristä, vaikka se ei olisi saanut läpi kansanedustajia kaksissa peräkkäisissä eduskuntavaaleissa.

Muutoksella halutaan edistää pienpuolueiden asemaa. Käytännössä pienpuolueiden on erittäin vaikea päästä käsiksi tukirahoihin, koska niiden kannatus jää kahden prosentin vaatimuksesta.

Esimerkiksi viime eduskuntavaaleissa puolueista eniten kannatusta saanut Piraattipuolue keräsi 0,8 prosentin äänisaaliin.

Lakimuutokset voimaan 2016

Lakiin ehdokkaiden vaalirahoituksesta tuli muutamia tarkennuksia.

Presidentinvaaleissa myös tukiyhdistysten pitäisi toimittaa tiedot rahoituksestaan. Ilmoitusvelvollisuus europarlamenttivaaleissa laajennettaisiin koskemaan myös toista varaedustajaa.

Hallitus haluaa myös siirtää puoluetuen käytön valvonnan oikeusministeriöltä Valtiontalouden tarkastusvirastolle.

Muutosten on tarkoitus tulla voimaan jo ensi vuoden alusta. Hallituksen esitys menee vielä eduskunnan käsiteltäväksi.