1. yle.fi
  2. Uutiset
  3. tiede

Nyt se on tutkittu: Lempimusiikin kuuntelu rohkaisee lisäämään taloudellista riskinottoa

Päätöksentekokokeeseen valittiin nuoria, koska he ovat tyypillisesti hyvin tietoisia musiikkimaustaan. Sama tulos saatiin aivojen magneettikuvauksessa, jossa koehenkilöt olivat aikuisia.

Joidenkin ihmisten taloudellinen riskinottohalukkuus kasvaa, kun he kuuntelevat lempimusiikkiaan ja vähenee inhokkimusiikkia kuunnellessa, ilmenee Helsingin yliopistossa ja Aalto-yliopistossa tehdystä tutkimuksesta.

Tutkija Marja-Liisa Halkon mukaan tulos on ristiriidassa useiden psykologisten teorioiden kanssa. Se kuitenkin tukee teoriaa, jonka mukaan eri lähteistä tukevien "hyötyjen" tai mielihyvien välillä voi olla vuorovaikutusta, joka vaikuttaa käyttäytymiseen.

Havainto edistää Halkon mukaan ymmärrystämme taloudellisesta riskinotosta.

Ihmisten suhtautumista taloudelliseen riskinottoon pidetään melko muuttumattomana, miltei persoonallisuuspiirteenä. Halko ja professori Markku Kustia halusivat osoittaa tutkimuksessaan, että muuttamalla koehenkilöiden mielihyvätuntemuksia, myös heidän riskinottohalukkuutensa muuttuu.

Mielihyvätuntemuksia testattiin soittamalla koehenkilöille sekä heidän lempimusiikkiaan että musiikkia, jota he eivät voineet sietää.  Koehenkilöiksi valittiin nuoria, 12-17–vuotiaita, koska he ovat tyypillisesti hyvin tietoisia musiikkimaustaan.

Päätöksentekokokeessa nuorille esitettiin erilaisia "arpajaisia", joissa kaikissa oli yhtä suuri mahdollisuus voittaa tai hävitä pieni summa rahaa. Voittojen ja tappioiden koot vaihtelivat arpajaisten välilä ja koehenkilöiden piti kertoa, olisivatko he valmiit osallistumaan arpajaisiin.

Taustalla soi samalla koehenkilöiden suosikki- tai inhokkimusiikki tai ei musiikkia lainkaan.

Kokeessa selvitettiin muun muassa, kuinka suuren muutoksen tappioiden koossa musiikki korvaa vaikuttamatta koehenkilöiden halukkuuteen osallistua arpajaisiin. Osoittautui, että hyvä musiikki korvasi keskimäärin 3,1 prosentin kasvun tappioissa. Huono musiikki taas korvasi 4,6 prosentin vähennyksen tappioissa.

Sama tulos saatiin aivojen magneettikuvauksella

Toisessa tutkimuksessa selvitettiin magneettitutkimuksen avulla, miten riskinottohalukkuuden ja musiikin yhteisvaikutus näkyy aivoissa.

Tässä kokeessa koehenkilöt olivat aikuisia, ja havainto oli tälläkin kertaa, että lempimusiikki lisää riskinottoa. Lisäksi hyvän musiikin vaikutus paikallistui kahdelle alueelle: mantelitumakkeeseen ja striatumiin.

Nämä alueet liittyvät palkitsemiseen ja tunteiden käsittelyyn ja niiden tiedetään olevan tärkeässä roolissa ihmisen punnitessa erilaisia valintavaihtoehtoja.

– Tulokset viittaavat siihen, että koehenkilölle tunnepitoinen musiikki vaikuttaa päätöksentekoon muokkaamalla lyhytaikaisesti ihmisten riskipreferenssejä, mikä puolestaan heijastuu vaihtoehtojen arvon koodauksen muutoksina heidän aivoissaan, sanoo Halko.