Vuokralaiset ilahtuivat korkeita vuokria suitsevasta lakiesityksestä

Uusi lakiesitys rajoittaa valtakunnallisten vuokra-asuntoyhtiöiden mahdollisuuksia rahastaa vuokralaisilta tulevista korjauksista. Vuokralaisten edustaja Pia Lohikoski on tyytyväinen lakiesitykseen, mutta vuokrien valtakunnallisen tasausjärjestelmän säilyttäminen on hänen mielestään huono ratkaisu.

Kuva: Heini Holopainen / Yle

Vuokralaisten edustaja on tyytyväinen uuteen lakiesitykseen, joka rajoittaa valtakunnallisten vuokra-asuntoyhtiöiden, kuten Saton ja VVO:n, mahdollisuutta kerätä korkotuottoa pääomalle. Korkotuoton enimmäismäärä laskee uuden lain myötä kahdeksasta neljään prosenttiin.

– Sosiaalinen vuokra-asuntotuotanto on jäänyt täysin kuntien vastuulle. Kunnalliset yhtiöthän eivät peri  korkotuottoa pääomalle. Kun vuokra-asuntoyhtiöiden korkotuottoa nyt rajoitetaan, se on meidän vuokralaisten näkökulmasta hyvä asia, Vuokralaiset ry:n järjestö- ja koulutuspäällikkö Pia Lohikoski kiittelee.

ARA-asunnot on rahoitettu valtion aravalainoilla tai valtion korkotuella. Kasvukeskuksissa ARA-asuntojen vuokrat hipovat jo markkinahintoja.

Korjauskuluille katto

Uuden lakiesityksen mukaan vuokra-asuntoyhtiöt eivät voi periä vuokralaiselta korkeita vuokria, joita selitetään tuleviin korjauksiin varautumisella. 

– Ei asukas muissakaan asumismuodoissa joudu maksamaan pitkälle etukäteen tulevista korjauksista, Lohikoski toteaa.

Uusi laki tuo Lohikosken mukaan selkeyttä tilanteeseen.

– On vuokralaisten etujen mukaista, että varaudutaan vain todellisiin korjauskuluihin.

Valtakunnallinen vuokrantasaus säilyy

Lohikoski harmittelee, että lakiin ei säädetä valtakunnallisen vuokrantasauksen kieltämistä. Kasvukeskuksissa vuokrat ovat korkeammat ja syrjäseuduilla matalammat. Vuokrayhtiöt voivat tasata vuokria valtakunnallisesti saman yhtiön sisällä.

– Meidän näkökulmasta tasaus on usein ongelmallinen. Kovan kysynnän alueilla asuva vuokralainen maksaa vuokrassaan toisella puolella Suomea asuvan halpaa vuokraa. Se on ikävää vuokralaisten kannalta, Lohikoski arvioi.