Viirinkankaan metsiköstä tulossa asuinalue

Teknisen lautakunnan päätökseen yksi eriävä mielipide.

Viiri, Rovaniemi

Rovaniemen Viirinkankaalla sijaitsevan Metsäntutkimuslaitoksen tutkimusmetsikön muuttaminen asuinalueeksi etenee. Rovaniemen tekninen lautakunta päätti ryhtyä tutkimaan asemakaavan muutosta alueella. Senaatti-kiinteistöjen hallinnoima alue on tällä hetkellä kaavoitettu virkistyskäyttöön.

Pappilantien ja Etelärannan välistä noin seitsemän hehtaarin suuruista aluetta ympäröi asutus. Alustavassa suunnitelmassa alueelle on sommiteltu omakotitaloja ja korkeintaan kolmikerroksia kerrostaloja. Asemakaavan muutoksen hyväksyy lopullisesti kaupunginvaltuusto. Lautakunnan jäsenistä Iiris Satamo vastusti kaavamuutosta.