1. yle.fi
  2. Uutiset

Vankilalle ei kerrottu vangin vapauttamisesta – käräjätuomarille sakkoja

Käräjätuomari ei ollut varmistanut, että vankila oli saanut tiedon vangin vapauttamisesta, Helsingin hovioikeus katsoo. Tapauksia oli kaksi. Hovioikeuden mukaan niissä oli kyse inhimillisestä virheestä.

Kotimaan uutiset

Helsingin hovioikeus on tuominnut käräjätuomarin sakkorangaistukseen kahdesta tuottamuksellisesta virkavelvollisuuden rikkomisesta ja tuottamuksellisesta vapaudenriistosta.

Syyttäjä vaati käräjätuomarille rangaistusta, koska tämä ei ollut varmistanut, että hänen tekemistään kahdesta tutkintavangin vapauttamispäätöksestä oli ilmoitettu vankeja säilyttäneelle vankilalle.

Hovioikeuden mukaan käräjätuomarin vastuulla olisi ollut, että vankila olisi saanut tiedon vangin vapauttamisesta.

Ensimmäisessä tapauksessa vapautettu vanki oli ollut perusteetta tutkintavankina yli kaksi kuukautta, vaikka hänen olisi tullut tuona aikana olla vankeusvanki, hovioikeus toteaa tiedotteessaan. Vangin yhteydenpitomahdollisuuksia oli tutkintavankina rajoitettu.

Toisessa tapauksessa vapautettu vanki oli ollut ilman laillista perustetta tutkintavankina yli kaksi viikkoa. Hän ei tuona aikana olisi saanut olla lainkaan vapautensa menettäneenä.

Hovioikeus: Haitat huomattavat

Hovioikeus katsoo, että tuomarin laiminlyönneistä aiheutunut vahinko ja haitta oli huomattava. Oikeuden mukaan menettely oli loukannut virkarikosasian asianomistajien perus- ja ihmisoikeuksia ja ollut omiaan heikentämään luottamusta viranomaisen toiminnan asianmukaisuuteen.

Teoissa itsessään oli kyse käytännön mukaisesti delegoitujen työtehtävien valvonnan laiminlyönnistä ja inhimillisestä virheestä, hovioikeus arvioi.

Valtio on velvoitettu suorittamaan asianomistajille korvaukset perusteettoman vapaudenmenetyksen aiheuttamasta kärsimyksestä.

Koska hovioikeus katsoo käräjätuomarin tuottamuksen olevan vain lievää, häntä ei ole velvoitettu korvaamaan valtiolle sitä, mitä valtion on maksettava asianomistajille.

Helsingin hovioikeus toimi asiassa ensimmäisenä oikeusasteena. Se on antanut tuomionsa tänään perjantaina.

Lue seuraavaksi