Tornioon ja Keminmaahan kaksi ilveksen pyyntilupaa

Suomen riistakeskus on myöntänyt joulukuun alusta alkavalle pyyntikaudelle poronhoitoalueen ulkopuolelle kannanhoidollisen poikkeusluvan neljän ilveksen pyyntiin. Luvat tulevat Tornioon ja Keminmaahan, kumpaankin kaksi.

luonto
Kuvassa ilves aukoo kitaansa
Heidi Hannukainen / Yle

Torniosta ja Keminmaasta saatiin edellisenä metsästyskautena saaliiksi kolme ilvestä. Pyyntiä kohdistetaan vahinkokohteen tai asutuksen läheisyydessä liikkuviin yksinäisiin eläimiin.

Ongelmaksi koetuista tai pelottomasti käyttäytyvistä ilveksistä kannattaa ilmoittaa alueen metsästäjille. Pyynnillä pyritään vähentämään poronhoitoalueelle vaeltavien ilvesten määrää ja sitä kautta poronhoitoalueella aiheutuvia porovahinkoja.

Poronhoitoalueella tapauskohtaiset luvat

Poronhoitoalueen ulkopuolella ilveksen kannanhoidollinen metsästys poikkeusluvilla alkaa 1. joulukuuta ja kestää helmikuun 29. päivään saakka.

Poronhoitoalueen kannanhoidollisista poikkeusluvista päätettiin elokuun lopulla.

Suomen riistakeskuksen Lapin toimialueelle kannanhoidollisia lupia ei myönnetty.

Maa- ja metsätalousministeriö ei ole rajoittanut poikkeuslupien nojalla saaliiksi saatavien ilvesten määrää poronhoitoalueella, mutta metsästykseen vaaditaan kuitenkin aina Suomen riistakeskuksen myöntämä tapauskohtainen kannanhoidollinen tai vahinkoperusteinen poikkeuslupa.